Mobiele menu

Beïnvloedende factoren bij de implementatie van de hepatitis C informatiecampagne voor drugsgebruikers

Van september 2009 tot maart 2010 werd in Nederland een landelijke hepatitis C informatiecampagne gehouden. Een van de deelcampagnes was gericht op drugsgebruikers, een van de grootste risicogroepen. Deze deelcampagne blijkt in de praktijk zeer wisselend te zijn geïmplementeerd. Dat valt te betreuren, omdat veel drugsgebruikers zijn besmet met het hepatitis C virus en de meeste besmette drugsgebruikers geen optimale zorg krijgen. Het doel was om belemmerende en bevorderende factoren in kaart te brengen die meespelen bij het implementeren van het hepatitistraject in de verslavingszorg.
Struikelblokken werden gevonden op verschillende niveaus. Vaak ontbraken op organisatie niveau aansturing door het management (top-down benadering), stabiliteit en voldoende formatie binnen het team. Op procesmatig gebied bleek dat implementatie kansrijker was geweest bij inbedding in bestaande werkprocessen, binnen een cultuur waar ook aandacht is voor lichamelijke problematiek en bij meer tussentijdse meetmomenten en feedback. Een implementatiewerkplan is ontwikkeld dat door elke instelling aan de lokale situatie kan worden aangepast. De resultaten zijn bruikbaar voor andere somatische onderwerpen in de verslavingsgeneeskunde.

Producten

Titel: Beïnvloedende factoren bij de implementatie van de hepatitis C informatiecampagne voor drugsgebruikers

Verslagen


Eindverslag

Hepatitis C is een virale leverziekte die overdraagbaar is via bloed-bloed contact. Drugsgebruikers horen tot de belangrijkste risicogroepen, maar bij de meesten is de diagnose niet gesteld. Om drugsgebruikers, enkele andere groepen en het algemene publiek te informeren over de ziekte heeft van september 2009 tot februari 2010 in Nederland een landelijke hepatitis C informatiecampagne plaatsgevonden. De campagne blijkt in de praktijk zeer wisselend te zijn geïmplementeerd. Omdat het de bedoeling is dat informatievoorziening over hepatitis C gaat behoren tot het reguliere aanbod in de verslavingszorg is het zinvol de belemmerende en bevorderende factoren in kaart te brengen, ten einde een optimale strategie te vinden om deze, en vergelijkbare, interventies in dit complexe veld te implementeren. In dit project hebben we de factoren onder de loep genomen die de implementatie van de landelijke hepatitis C informatiecampagne voor drugsgebruikers hebben beïnvloed.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
12500095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.A. Croes
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut