Mobiele menu

Belmaatje Roermond

In maart 2020 is op initiatief van een aantal vrijwilligers in Roermond de Belbrigade opgezet. De Belbrigade is bedoeld om eenzaamheid bij ouderen weg te nemen, die ontstond vanwege de coronamaatregelen.
De tijdsinvestering voor de vrijwilligers is echter zo groot, dat het voor hen niet haalbaar is om hier in de toekomst mee door te gaan. Dat is de aanleiding voor dit project.

Doel van het project Belmaatje is om de Belbrigade op te nemen als onderdeel van Maatje-op-Maat van welzijnsinstelling Wel.kom in Roermond. Op deze manier willen we deze dienstverlening voor toekomst veilig stellen. Op deze manier komt er voor aanvragers 1 ingang voor alle één-op-één ondersteuningsvragen.

We richten ons op 75-plussers, met specifieke aandacht voor oudere mantelzorgers en licht dementerende ouderen. Vrijwilligers kunnen zich voor meerdere onderdelen inzetten en worden persoonlijk en groepsgewijs begeleid en geschoold.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. J.A.A. Mouw
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Wel.kom