Mobiele menu

BeNeDuctus Trial

Bij te vroeg geboren baby’s kan de normale sluiting van de ductus arteriosus gestoord zijn, waardoor dit bloedvat tussen de longslagader en de aorta openblijft. Dit heet 'persisterende ductus arteriosus' (PDA). Het bloedvat kan zich naderhand alsnog spontaan sluiten, maar er wordt verondersteld dat het openblijven tot ernstige complicaties kan leiden. Mogelijke gevolgen zijn beschadiging van hersenen, longen en/of darmen of overlijden. Om die reden kiezen medici er vaak voor om een PDA medicamenteus of operatief te sluiten. Onderzoek wijst echter uit dat medisch handelen niet resulteert in minder complicaties. Dit leidt tot veel discussie over wat nu de beste behandeling van een PDA zou zijn. Is behandelen mogelijk kwalijker dan de kwaal? In een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische neonatale intensive care afdelingen zal een gerandomiseerde studie worden verricht, waarbij een afwachtend beleid wordt vergeleken met actieve sluiting van de ductus.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843002622
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W.P. de Boode
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc