Mobiele menu

The benefits, harms and cost-effectiveness of risk-based screening for cervical cancer

Projectomschrijving

Vanaf 2017 wordt het ‘uitstrijkje’ in het baarmoederhalskankerscreeningsprogramma vervangen door de humaan papillomavirus (HPV) test. HPV is de veroorzaker van baarmoederhalskanker en de nieuwe screeningstest checkt of er DNA van het HPV virus in de baarmoederhals zit. In het nieuwe programma hangt de tijd tot de volgende screeningsronde af van de leeftijd van de vrouw en van de uitslag van de HPV test – dit wordt ‘risicoselectie’ genoemd. In het onderzoeksproject wordt een reeds uitgevoerde HPV screeningsstudie, waarvoor vrouwen in de jaren 1998 tot 2001 werden uitgenodigd, gekoppeld aan de uitkomsten van het nieuwe screeningsprogramma. Dit maakt het mogelijk om het effect van risicoselectie op het lange termijn risico op een HPV infectie en baarmoederhalskanker nauwkeurig te bepalen. Daarnaast wordt gekeken of het meenemen van HPV resultaten van meerdere screeningsrondes in de risicoselectie kan leiden tot lagere kosten, een lagere screeningslast en een hogere effectiviteit.

Producten

Titel: HPV-positive women with normal cytology remain at increased risk of CIN3 after a negative repeat HPV test
Auteur: Polman, Nicole J, Veldhuijzen, Nienke J, Heideman, Daniëlle A M, Snijders, Peter J F, Meijer, Chris J L M, Berkhof, Johannes
Magazine: British Journal of Cancer
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881359
Titel: Five-year type-specific clearance of high-risk human papillomavirus in cervical cancer screening
Auteur: Federica Inturrisi
Titel: Projected impact of human papillomavirus vaccination on cervical screening outcomes
Auteur: Federica Inturrisi
Titel: Primary HPV screening: extending the interval beyond five years?
Auteur: Hans Berkhof
Titel: Projected impact of vaccination on the risk of high-risk human papillomavirus infection and precancerous lesion
Auteur: Federica Inturrisi

Verslagen


Eindverslag

Nederland heeft in 2017 als één van de eerste landen de stap van een cytologisch screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker naar een primair HPV screeningsprogramma gemaakt. Het lage risico op een hooggradige afwijking en kanker (CIN3+) na een negatieve HPV test heeft een verlenging van het screeningsinterval mogelijk gemaakt. In het nieuwe programma is voor HPV-negatieve vrouwen van 40 of 50 jaar het interval verlengd van vijf tot tien jaar. Het screeningsinterval is dus gebaseerd op de HPV testuitslag en het is de vraag of risicostratificatie verder kan worden geoptimaliseerd door informatie uit meerdere screeningsrondes mee te nemen. In dit project schatten we de screeningslasten en gezondheidseffecten van risicostratificatie zoals geimplementeerd binnen het nieuwe Nederlandse primaire HPV screeningsprogramma. Verder bepalen hoe we het programma verder kunnen verbeteren door het toevoegen van risicovoorspellers zoals een eerdere HPV uitslag, genotyperingsresultaten en vaccinatiestatus. Hiervoor gebruiken we data uit het POBASCAM cohort en linken deze aan gegevens uit het nieuwe screeningsprogramma 20 jaar later. Op basis van HPV genotyperingsuitslagen uit twee screeningsrondes van het POBASCAM cohort hebben we het risico op afwijkingen in de tweede, derde en vierde ronde geschat. Verder hebben we bestudeerd hoe het risico op afwijkingen afneemt als functie van de vaccinatiestatus. Op materiaal van vrouwen die deelnamen aan de POBASCAM studie en in 2017 of 2018 HPV-positief waren, hebben we genotypering verricht.

Samenvatting van de aanvraag

Vanaf 2017 wordt het ‘uitstrijkje’ in het baarmoederhalskankerscreeningsprogramma vervangen door de humaan papillomavirus (HPV) test. HPV is de veroorzaker van baarmoederhalskanker en de nieuwe screeningstest checkt of er DNA van het HPV virus in de baarmoederhals zit. In het nieuwe programma hangt de tijd tot de volgende screeningsronde af van de leeftijd van de vrouw en van de uitslag van de HPV test – dit wordt ‘risicoselectie’ genoemd. In het onderzoeksproject wordt een reeds uitgevoerde HPV screeningsstudie, waarvoor vrouwen in de jaren 1998 tot 2001 werden uitgenodigd, gekoppeld aan de uitkomsten van het nieuwe screeningsprogramma. Dit maakt het mogelijk om het effect van risicoselectie op het lange termijn risico op een HPV infectie en baarmoederhalskanker nauwkeurig te bepalen. Daarnaast wordt gekeken of het meenemen van HPV resultaten van meerdere screeningsrondes in de risicoselectie kan leiden tot lagere kosten, een lagere screeningslast en een hogere effectiviteit.

Kenmerken

Projectnummer:
531002007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.H. Berkhof
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc