Mobiele menu

Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK

Projectomschrijving

Om zorgverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg goed af te stemmen op de zorgen en hulpbehoefte van ouders van jonge kinderen is de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) ontwikkeld. Dit gestructureerde vraaggesprek combineert de ervaringen van de ouders en de expertise van de jeugdverpleegkundige, en is bewezen effectief en valide.
Dit onderzoek richt zich op hoe ouders van jonge kinderen hun eigen draagkracht en draaglast beoordelen en de invloed van de SPARK hierop. Gedurende een jaar vragen we op 3 leeftijden (prenataal, 18 maanden, 60 maanden) naar draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders. Op dezelfde leeftijden gebruiken de jeugdverpleegkundigen tijdens het contactmoment de SPARK. Het effect van de SPARK en de ingezette vervolgacties wordt beoordeeld door 6 maanden later nogmaals naar de door de ouders ervaren draagkracht en draaglast te vragen. Deze ‘parent-reported outcome measure’ (PROM) wordt ontwikkeld samen met ouders en zorgverleners.

Producten

Titel: Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden
Auteur: Ingrid Staal
Link: https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/ingrid-staal/
Titel: Veerkrachtige generaties - aflevering 3 Ingrid Staal- Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Auteur: Merel Steinweg en Ingrid Staal
Link: http://open.spotify.com/episode/4PWbKIaROjFyeLuC3eHKMs?si=jztS86LjR-iNCCHWF5c30A&nd=1
Titel: Determining the caregiver burden and strength of parents with young children, as a part of the SPARK research
Auteur: J.C.R. de Ru en I.I.E. Staal
Link: https://eusuhm2019.com/wp-content/uploads/2019/09/Abstractbook.pdf
Titel: Balansmeter geautomatiseerd
Auteur: A.V.Feijt en I.I.E.Staal
Link: https://www.rcompany.nl/balansmeterproject
Titel: SPARK
Auteur: Julius Center en I.I.E. Staal
Link: http://spark.juliuscentrum.nl/
Titel: SPARK formulieren geautomatiseerd
Auteur: A.V.Feijt en I.I.E.Staal
Link: https://www.rcompany.nl/Spark-ggd-jgz-geautomatiseerd
Titel: SPARK e-learning: basismodule + 4 verdiepingsmodules per leeftijdspecifieke SPARK
Auteur: I.I.E.Staal ism plusport
Link: https://ncj.plusport.com/scripts/login.aspx
Titel: Het bepalen van de draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen vanuit het perspectief van de ouder: deelonderzoek SPARK-project
Auteur: J.C.R. de Ru en I.I.E. Staal
Link: https://mijn.bsl.nl/abstracts-eusuhm-congres-2019/17083512

Verslagen


Eindverslag

Om zorgverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg goed af te stemmen op de vragen, zorgen en hulpbehoefte van ouders van jonge kinderen is de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) ontwikkeld. Dit gestructureerde vraaggesprek combineert de ervaringen van de ouders en de expertise van de jeugdverpleegkundige, en is bewezen effectief en valide.

De SPARK meet de draagkracht en draaglast van ouders van jonge kinderen door expliciet te vragen naar hun ervaren zorgen, eigen aanpak en hun zorgbehoefte. Het professionele oordeel is gebaseerd op de ervaringen van de ouders en de expertise van de JGZ-professional (mede gebaseerd op uit de literatuur bekende risico- en beschermende factoren). Om deze inschatting verder te onderbouwen is het begrip draagkracht / draaglast in dit project verder uitgewerkt.

Dit project heeft een Balansmeter (waarmee ouders inzicht krijgen en geven in de draagkracht en draaglast zoals door henzelf ervaren) opgeleverd en uitbreiding van de SPARK-methode met een SPARK60 (is 5 jaar) tot een longitudinaal systeem, een geheel vernieuwde en uitgebreide SPARK e-learning en website (www.spark-methode.nl).

Op basis van de resultaten uit dit project bevelen wij brede toepassing van de SPARK60 en de Balansmeter in de praktijk aan.

Om zorgverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg goed af te stemmen op de zorgen en hulpbehoefte van ouders van jonge kinderen is de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) ontwikkeld. Dit gestructureerde vraaggesprek combineert de ervaringen van de ouders en de expertise van de jeugdverpleegkundige, en is bewezen effectief en valide.
Dit onderzoek richt zich op hoe ouders van jonge kinderen hun eigen draagkracht en draaglast beoordelen en de invloed van de SPARK hierop. Gedurende een jaar vragen we op bij Zeeuwse kinderen op 3 leeftijden (prenataal, 18 maanden, 60 maanden) naar draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders. Op dezelfde leeftijden gebruiken de jeugdverpleegkundigen tijdens het contactmoment de SPARK. In dit project is inmiddels een SPARK-versie ontwikkeld voor 5-jarige kinderen (SPARK60) en een ‘parent-reported outcome measure’ (PROM) om de door de ouders ervaren draagkracht en draaglast te meten. Deze 'balansmeter' van 8 eenvoudige vragen wordt zowel tijdens het contactmoment met de SPARK afgenomen, als 6 maanden later om het effect van het SPARK-contactmoment te bepalen.

Samenvatting van de aanvraag

Om zorgverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg goed af te stemmen op de zorgen en hulpbehoefte van ouders van jonge kinderen is de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) ontwikkeld. Dit gestructureerde vraaggesprek combineert de ervaringen van de ouders en de expertise van de jeugdverpleegkundige, en is bewezen effectief en valide.
Dit onderzoek richt zich op hoe ouders van jonge kinderen hun eigen draagkracht en draaglast beoordelen en de invloed van de SPARK hierop. Gedurende een jaar vragen we op 3 leeftijden (prenataal, 18 maanden, 60 maanden) naar draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders. Op dezelfde leeftijden gebruiken de jeugdverpleegkundigen tijdens het contactmoment de SPARK. Het effect van de SPARK en de ingezette vervolgacties wordt beoordeeld door 6 maanden later nogmaals naar de door de ouders ervaren draagkracht en draaglast te vragen. Deze ‘parent-reported outcome measure’ (PROM) wordt ontwikkeld samen met ouders en zorgverleners.

Kenmerken

Projectnummer:
729300101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.I.E. Staal
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht