Mobiele menu

Best practices combineren tot een veilige digitale ontmoetingsplek voor mensen met mentale problemen

Projectomschrijving

Lotgenotencontact, het delen van ervaringskennis en laagdrempelige hulp om mensen met mentale problemen en naasten te ondersteunen bij zelfregie en herstel. Kan dat veilig digitaal? BovenJan, het transdiagnostische digitale platform neemt het nauw met de privacy en veiligheid van gegevens. De uitdaging van authenticatie en identificatie is oplosbaar: Radboud Universiteit ontwikkelde de app Yivi en werkt aan het domeinoverstijgende publieke netwerk PubHubs. In dit project combineren we BovenJan, Yivi en PubHubs tot een veilige digitale omgeving.

Doel

Ontmoeting, lotgenotencontact, het delen van ervaringskennis en laagdrempelige hulp en ondersteuning worden digitaal nauwelijks ondersteund, laat staan veilig. Met dit project bieden we een toegankelijke digitale infrastructuur (binnen PubHubs) waarmee mensen op een snelle en veilige wijze komen op de plek waar ze hulp of steun krijgen en bieden aan elkaar. Zo kunnen we met slimmer gebruik van bestaande middelen meer impact en bereik bieden in het vergroten van veerkracht en het bevorderen van zelfregie.

Aanpak

We bouwen door aan BovenJan door het te koppelen aan PubHubs: een uniek publiek netwerk waarbij bv. ook bibliotheken en onderwijsinstellingen zijn aangehaakt. PubHubs verbindt losse ‘hubs’ met elkaar en voorziet ze van veilige identificatie en authenticatie.
Hoe:

  1. We sluiten BovenJan als hub aan op de infrastructuur van PubHubs.
  2. We leggen gebruikerservaringen, technische mogelijkheden en governance-oplossingen naast elkaar om via praktijktests te komen tot de beste balans tussen gebruiksgemak en veiligheid.

Dat gebeurt via een social design proces waarin gebruikers meebeslissen. De herstelacademies van GGZ NHN en de gespreksgroepen van cliënten- en naastenorganisaties gebruiken we voor de praktijktests.

Samenwerkingspartners

We doen iets uniek: we brengen de fysieke wereld (herstelacademie, regionale gespreksgroepen) en digitale wereld (BovenJan, PubHubs) én een goede privacybescherming (Yivi) bij elkaar. Bestaande platforms zijn vaak opgezet vanuit het perspectief van 1 aandoening/organisatie. Ze bieden noch de veiligheid noch de aansluiting met het fysieke aanbod. Maar ook voor hen bereiden we de weg om zich aan te kunnen sluiten op PubHubs. Kortom, de burger kan met lotgenoten veilig werken aan zijn herstel en veerkracht. Door het testen en ontwikkelen met ervaringsdeskundigen van de cliënten- en naastenorganisaties wordt de meerwaarde van veilig werken aan herstel en veerkracht erkend.

Verwachte resultaten

Patiënten en naasten kunnen hun ervaringen voortaan net zo makkelijk en veilig digitaal delen als op locatie. Ervaringsdeskundigen en GGZ-professionals zijn als zodanig herkenbaar. Zo ontstaat een veilige omgeving voor laagdrempelige hulp en ondersteuning. Het bewezen nut van herstelacademies en lotgenotengroepen krijgt er door de koppeling naar het digitale domein een hele wereld bij, wat veerkracht vergroot en zelfregie bevordert. Mensen die niet fysiek kunnen deelnemen aan een herstelacademie kunnen zo toch participeren. Aanwezigheid in het digitale domein biedt fysieke herstelacademies en lotgenotengroepen een extra uithangbord, wat leidt tot een betere bekendheid en vindbaarheid.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310026
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
R. Wubs
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen