Mobiele menu

Bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur: van consortium naar kenniscentrum verloskunde Brabant

Projectomschrijving

Dit project is een vervolg op het project 'Vorming van een Consortium Verloskunde Zuidoost-Brabant' onderdeel van het programma Zwangerschap en Geboorte ZonMw. Binnen deze nieuwe subsidieaanvraag wil het consortium twee thema's oppakken: 1.Verkenning implementatiemogelijkheden van de resultaten van de ‘klein–maar-fijn’-projecten. Het verkennen van de vervolgstappen die nodig zijn voor verspreiding van de ‘klein maar fijn’ projecten. 2. transitie van consortium naar kenniscentrum (bestendiging/borging). Het consortium heeft de ambitie om gedurende de looptijd van 'Zwangerschap en Geboorte 2' door te groeien naar een 'Kenniscentrum Verloskunde Noordoost- en Zuidoost-Brabant'. Door geboortezorginstellingen en het bedrijfsleven aan elkaar te verbinden kan voor alle partijen een 'win-win' situatie ontstaan.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project is een vervolg op het project 'Vorming van een Consortium Verloskunde Zuidoost-Brabant' onderdeel van het programma Zwangerschap en Geboorte. Het Consortium Verloskunde Brabant, bestaande uit zes VSV's (VSV Eindhoven, VSV Geldrop, VSV Helmond, VSV Uden, VSV Den Bosch en VSV Veldhoven) is gedurende de eerste projectperiode gegroeid en gevormd tot een samenwerkingsplatform/netwerk waarbij hard gewerkt is aan het onderlinge vertrouwen. De zes VSV's hebben samen mooie resultaten opgeleverd. Hieronder vallen o.m. de vier regionale richtlijnen ('Vroeggeboorte', 'Groeiachterstand', 'Foetale bewaking' en 'Hypertensie'). Deze richtlijnen worden in 2017 regio breed geïmplementeerd middels een VIMP-project. Ieder VSV heeft hiervoor een eigen implementatieverantwoordelijke aangewezen. Naast deze vier regionale richtlijnen zijn er ook zes ‘klein-maar–fijn’-projecten uitgevoerd. Alle VSV's binnen het consortium waren verantwoordelijk voor één project. De voortgang en resultaten van deze projecten zijn binnen het consortium besproken en gedeeld. Binnen de nieuwe subsidieaanvraag wil het consortium twee thema’s oppakken: 1.Verkenning implementatiemogelijkheden van de resultaten van de ‘klein-maar-fijn’-projecten. Het uitwerken van de vervolgstappen die nodig zijn voor verspreiding van de resultaten uit de ‘klein maar fijn’-projecten. 2. Een transitie van het consortium naar een kenniscentrum (bestendiging/borging). Het consortium heeft de ambitie om gedurende de looptijd van 'Zwangerschap en Geboorte II' door te groeien naar een 'Kenniscentrum Verloskunde Noordoost- en Zuidoost-Brabant'. Om dit vorm te geven wil het consortium de bestaande organisatiestructuur verbreden. Dit houdt in dat er naast het consortiumbestuur een Klankbordgroep wordt ingericht. Professionals en organisaties die in de eerste fase van het consortium (Zwangerschap en geboorte I) nog onvoldoende waren betrokken (o.a. cliëntenraden, waaronder lokale raden en de NPV, zorgprofessionals van alle betrokken disciplines, afvaardiging vanuit de GGD, huisartsen -via Zorggroepen-, gemeenten, TU/e en Philips) worden gevraagd om hierin zitting te nemen. Deze Klankbordgroep heeft als doelstelling om feedback te geven op de plannen van het consortiumbestuur. Behalve deze Klankbordgroep wil het consortium een onderzoeksbureau inrichten, wat onderdeel uit gaat maken van het consortium. Dit onderzoeksbureau kan VSV’s ondersteunen bij het uitwerken van: onderzoeksideeën, onderzoeksvoorstellen, uitvoeren van onderzoek en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de praktijk. De behoefte aan deze activiteiten en ondersteuning binnen de betrokken VSV’s is erg groot. Het vertalen van kennis/onderzoeksresultaten naar de praktijk, zodat de kennis ook daadwerkelijk bij de professionals in het veld terecht komt, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarvoor zal aan partijen die onderzoek in samenwerking met het consortium willen doen, gevraagd worden om in de onderzoeksvoorstellen een deel van het budget te reserveren voor het consortium. Hiermee kan het consortium de kosten van extra activiteiten zoals het verspreiden van vragenlijsten, communicatie met de achterban en het inhuren van onderzoekers blijven bekostigen. Tot slot wil het consortium gedurende deze projectperiode ook gebruik maken van de kennis en meerwaarde die al in de regio aanwezig zijn binnen het netwerk BrainPort door de bestaande samenwerking met o.a. de Technische Universiteit Eindhoven en Philips te versterken en uit te breiden. Er is heel veel behoefte aan innovatie en e-Health in de zorg, zowel regionaal als landelijk. Door geboortezorginstellingen en het bedrijfsleven aan elkaar te verbinden kan voor alle partijen een 'win-win' situatie ontstaan.

Kenmerken

Projectnummer:
543001009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van der Ven
Verantwoordelijke organisatie:
Máxima Medisch Centrum