Mobiele menu

Bestendiging en doorontwikkeling successen consortium Oost NL.

Sinds de oprichting van het geboortezorgconsortium Oost NL zo'n vier jaar geleden hebben er veel positieve veranderingen in de zorg voor moeder en kind plaatsgevonden. Niet alleen op het vlak van concrete kennis, werkprotocollen of voorlichting, maar juist ook op de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de betrokken VSV's. Het consortium Oost NL doelt op een verbetering van de zorg voor moeder en kind, op basis van een bottom-up werkwijze, waar de VSV's aan zet zijn. Het huidige project is voor het consortium Oost NL een mooie kans om extra aandacht te besteden aan drie verschillende facetten die het consortium belangrijk vindt: 1) Implementatie en doorontwikkeling ZwApp, een gepersonaliseerde zwangerschapsapp om onzekerheid bij de aanstaande moeder te verminderen; 2) Stabilisatie van het consortium Oost NL en activeren van de achterban; 3) Deelname aan/overname van succesprojecten elders in het land. Het consortium werkt ook in 2017 aan nog betere zorg voor moeder en kind. 

Verslagen


Eindverslag

Met behulp van de VIMP heeft het consortium Oost NL een mooie kans gekregen om extra aandacht te besteden aan verschillende facetten die het consortium belangrijk vindt: 1) Implementatie en doorontwikkeling ZwApp, een gepersonaliseerde zwangerschapsapp om onzekerheid bij de aanstaande moeder te verminderen; 2) Stabilisatie van het consortium Oost NL en activeren van de achterban; 3) Deelname aan/overname van succesprojecten elders in het land. Het consortium doelde hiermee op de ontwikkeling van meer structurele inbedding van consortiumactiviteiten en -producten, alsmede het creëren van een stabiele basis voor een toekomstige samenwerking tussen de betrokken VSV's. Zo is gedurende de VIMP periode proactief gewerkt aan doorontwikkeling, vernieuwing en ook verheldering van de koers die regio Oost NL de komende jaren wil inslaan, teneinde de zorg voor moeder en kind te optimaliseren.

Kenmerken

Projectnummer:
2090100081
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.T.L. van Duijnhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc