Mobiele menu

Bestendiging Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Projectomschrijving

De missie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is “duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige toename van medisch ingrijpen”. Het Netwerk bestrijkt een groot gebied met in totaal 16 Verloskundige Samenwerkingverbanden (VSV’s) en zo’n 35.000 bevallingen per jaar. Het Netwerk ondersteunt VSV’s in haar regio door het uitvoeren van projecten waarbij partijen elkaar ontmoeten en werken aan het oplossen van knelpunten. Voortbouwend op de successen uit de subsidieperiode 2012-2016 en vooruitkijkend naar uitdagingen waar de regio voor staat, staan de aankomende jaren vijf speerpunten centraal. De speerpunten zijn gericht op ondersteuning van 1) kennisdeling omtrent de implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, 2) samenwerking met onderzoekers binnen en buiten de regio, 3) inrichten van cliëntparticipatie, 4) preventie-activiteiten en 5) aansluiting zoeken met sociale wijkteams.

Producten

Titel: Creating togetherness in a historically divided maternity care system
Auteur: Joyce M. Molenaar, Sarah R. Lips, Pim W. Teunissen, Gea Vermeulen and Tjerk Jan Schuitmaker-Warnaar
Magazine: International Journal of Health Professions
Link: https://content.sciendo.com/view/journals/ijhp/7/1/article-p33.xml

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De missie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is “duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige toename van medisch ingrijpen”. Het Netwerk bestrijkt een groot gebied met in totaal 16 Verloskundige Samenwerkingverbanden (VSV’s) en zo’n 35.000 bevallingen per jaar. Het Netwerk ondersteunt VSV’s in haar regio door het uitvoeren van projecten waarbij partijen elkaar ontmoeten en werken aan het oplossen van knelpunten. Voortbouwend op de successen uit de subsidieperiode 2012-2016 en vooruitkijkend naar uitdagingen waar de regio voor staat, staan de aankomende jaren vijf speerpunten centraal. De speerpunten zijn gericht op ondersteuning van 1) kennisdeling omtrent de implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, 2) samenwerking met onderzoekers binnen en buiten de regio, 3) inrichten van cliëntparticipatie, 4) preventie-activiteiten en 5) aansluiting zoeken met sociale wijkteams.

Kenmerken

Projectnummer:
543001002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W.H.M. Gorissen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc