Mobiele menu

Betekenisvol ontmoeten en samenwerken in Naarden

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners, waaronder ouderen. Doel is een hechtere samenwerking tussen zorg en welzijn én om de ondersteuning aan ouderen beter op elkaar af te stemmen, waarbij behoeften van ouderen in beeld zijn. Ouderen denken actief mee met het netwerk.

Aangesloten organisaties
Versa Welzijn, Prima Porta Huisartsen, Amaris Zorggroep, Zorg voor Gouden Jaren, Seniorencoaching, ouderen en de gemeente Gooise Meren, Vrijwilligersorganisatie en wijkontmoetingscentrum Bellefleur.

We werken aan de onderwerpen:

  1. We gaan ruimte bieden voor ontmoetingen voor thuiswonende ouderen en hun altijd waardevolle verhaal of levensvraag.
  2. Betekenisvol samenwerken in Naarden
    a. Sociale kaart voor inwoners en professionals met betrekking tot ouderenzorg.
    b. Netwerkbijeenkomsten/verdiepingssessies (Wereldcafés).
    c. Opzetten Multidisciplinair Overleg (MDO)

Verslagen


Eindverslag

Netwerk Naarden

Doel van het netwerk
Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, waaronder ouderen, en het stimuleren en faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en buurthuis en andere stakeholders, zoals de gemeente en natuurlijk de oudere zelf.

4 onderwerpen:
1. Netwerk opzetten, versterken en borgen
Wij hebben gewerkt aan het vormen van het netwerk en het verder formaliseren, professionaliseren en borgen om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn. We betrekken ouderen (ervaringsdeskundigen) bij het project. We inventariseren behoeften en ervaringen en gebruiken deze als bron van informatie. Zij denken mee met het genereren van ideeën, op basis van coproductie, zij zijn een gelijkwaardige onderzoekspartner

2. Betekenisvol ontmoeten
Tijdens de subsidieperiode zijn er 3 ontmoetingen georganiseerd voor en deels door senioren.

3. MDO
Er is een MDO opgezet en geëvalueerd om direct en op kleinere schaal met elkaar in contact te komen, met een cliënt bespreking, waarbij meerdere disciplines tegelijk aanwezig zijn.

4. Sociale kaart
Er is advies geven over de verdere ontwikkeling van een nieuwe sociale kaart.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521938
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Versa Welzijn