Mobiele menu

Beter af met minder

Dit project had als doel om te zorgen dat mensen met dementie in verpleeghuizen minder vaak psychofarmaca toegediend kregen bij probleemgedrag en dat er meer aandacht werd besteed aan alternatieven.

Aanpak

Het zorgteam heeft succesvol psychofarmaca kunnen afbouwen bij 8 cliënten. Dit afbouwen heeft niet geleid tot een toename van probleemgedrag of moeilijk hanteerbaar gedrag. Integendeel, in sommige gevallen nam het probleemgedrag zelfs af. In andere gevallen werd problematisch gedrag sneller opgemerkt, waardoor er eerder kon worden ingegrepen. Bovendien heeft het team gemerkt dat bewoners zonder medicatie juist meer ontspannen waren, toegankelijker, helderder en vrolijker. Ze waren beter in staat om te reageren op hun omgeving en te communiceren met andere bewoners en medewerkers. Hierdoor nam de eigen regie van de bewoners toe. Dit zijn positieve resultaten die aanvankelijk als een uitdaging werden gezien door het team, maar nu worden gewaardeerd vanwege de positieve gevolgen voor de bewoners.

Resultaten

Er is nu bewustwording bij zorgmedewerkers en het multidisciplinaire team dat medicatie niet de eerste en enige oplossing is voor onbegrepen gedrag. Familieleden zijn erg tevreden met de resultaten en met het doel van dit project. Veel familieleden hebben positieve effecten waargenomen bij de bewoners. Ze zijn ook blij met de betrokkenheid als mantelzorger bij dit initiatief, wat zelfs heeft geleid tot een grotere bereidheid van mantelzorgers om deel te nemen aan activiteiten op de afdeling.

 

 

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Milica Weijers-Stankovic
Verantwoordelijke organisatie:
Laurens