Mobiele menu

Beter Samen: strategieën voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten

Na de diagnose willen veel mensen met dementie hun leven zo gewoon mogelijk voortzetten. Het liefst met steun van hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd kan. Veel mensen met dementie en hun naasten ervaren dat zij er alleen voor staan. Hun familie, vrienden en hulpverleners willen er voor hen zijn, maar zij weten niet altijd hoe.

Resultaat

Dit project onderzocht hoe mensen met dementie steun kunnen blijven ervaren van hun sociale omgeving. Er werd gekeken naar hoe en onder welke voorwaarden werken volgens netwerkstrategieën tot meer steun van een brede kring familie en kennissen leidt. Dankzij de resultaten is bekend wat het van professionals vraagt om het contact met het bredere sociale netwerk van mensen met dementie actief mogelijk te maken, en wat mensen zelf kunnen doen om samen te blijven optrekken met hun sociale kring. De opbrengsten uit dit project dragen bij aan het ontwikkelen en toetsen van interventies voor behoud van kwaliteit van leven bij dementie.

Meer informatie

Producten

Titel: Beeldverslag - Leernetwerk Beter Samen - Luisteren, hoe werkt het?
Auteur: Ben Sajet Centrum
Titel: Beeldverslag - Leernetwerk Beter Samen - Startbijeenkomst
Auteur: Ben Sajet Centrum
Titel: Koers bepalen mét het sociale netwerk: Lessen uit een leertraject met dementie professionals
Auteur: drs. L.H. Vermeulen, drs. M.M. Van Schravendijk en dr. ir. M.H. Kwekkeboom
Magazine: Denkbeeld
Titel: Beeldverslag - Leernetwerk Beter Samen - Als samenwerken lastig is
Auteur: Ben Sajet Centrum
Titel: Boekpresentatie Beter Samen
Auteur: Ervaringsdeskundigenraad Beter Samen
Titel: Conferentieverslag Beter Samen
Auteur: Merel van Schravendijk, Laura Vermeulen, Rick Kwekkeboom
Link: https://bensajetcentrum.nl/inhetnieuwsbericht/samenvatting-conferentie/
Titel: Samen optrekken met het sociale netwerk bij dementie: mantelzorgers aan het woord
Auteur: Kees Leistra, Merel van Schravendijk, Laura Vermeulen
Link: https://bensajetcentrum.nl/inhetnieuwsbericht/filmpje-beter-samen-nu-online/
Titel: Werken vanuit netwerkstrategieën rond mensen met dementie: leerervaringen professionals
Auteur: Bas van Spankeren, Merel van Schravendijk, Laura Vermeulen
Link: https://vimeo.com/472319439
Titel: Koers bepalen met het sociale netwerk. Lessen uit een leertraject met dementieprofessionals
Auteur: L.H.Vermeulen M.M. Van Schravendijk M.H. Kwekkeboom
Magazine: Denkbeeld
Link: https://mijn.bsl.nl/denkbeeld-1-2021/18856410
Titel: Sociaal isolement maakt dementie extra zwaar
Auteur: Laura Vermeulen (Ben Sajet Centrum en ­Universiteit van Amsterdam, onderzoeker), Joop Stam (Ontwikkelraad Beter Samen, ervaringsdeskundige), Rita van Slooten (Ontwikkelraad Beter Samen, ervarings­deskundige), Margriet de Zwart (Ontwikkel­raad Beter Samen, ervaringsdeskundige), Rose Doolan (Ben Sajet Centrum, project­leider), Leny van Dalen (Arkin Ouderen, psychiater en gezinstherapeut), Merel van Schravendijk (Hogeschool van Amsterdam, onderzoeker), Rick Kwekkeboom (Hogeschool van Amsterdam,
Magazine: Het Parool
Titel: Beter Samen
Auteur: Laura Vermeulen en Tom Schram
Link: https://www.alzheimer-nederland.nl/betersamen
Titel: Dementie en Sociale Netwerken
Auteur: Beter Samen onderzoekers, dementie professionals, ervaringsdeskundigen en trainers in netwerkstrategieën
Link: https://bensajetcentrum.nl/project/sociale-netwerken-actueel/

Kenmerken

Projectnummer:
733050867
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.H. Vermeulen
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan