Mobiele menu

Betere kwaliteit van zorg door eigen regie bij de cliënt te kennen, erkennen en kunnen toepassen door de beroepspraktijk en het onderwijs.

Bij Epilepsiecentrum Kempenhaeghe willen we de kwaliteit van zorg verhogen door eigen regie bij de cliënt uit de VG-sector te kennen, erkennen en kunnen toepassen. Zowel door de beroepspraktijk als het onderwijs.

Vanuit het perspectief van ‘zorgen voor’ wordt momenteel de transitie gemaakt naar ‘zorgen dat’. De eigen regie van de cliënt en zijn naasten is daarmee een essentiële pijler in de zorg.

We ontwikkelen hiervoor een workshop/ gastles door een ervaringsdeskundige, professional uit de beroepspraktijk en een opleidingsdeskundige. Deze workshop wordt ook door hen aangeboden aan eerstejaars zorgmedewerkers in opleiding van de opleiding Zorg en Welzijn en aan professionals binnen de VG-sector. Hiermee bouwen we een brug tussen de praktijk, ervaringsdeskundigen en opleiding en leervragen op het gebied van eigen regie binnen de VG sector.

Evaluatie en borging zal daarnaast een co-creatie blijven tussen ervaringsdeskundigen, beroepspraktijk en de opleiding.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845004504
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Beerten
Verantwoordelijke organisatie:
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe