Mobiele menu

Betere modellen voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen de parasitaire infectie ziekte leishmaniasis.

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): De parasitaire ziekte leishmaniasis kent ziektebeelden variërend van (ernstige) huidzweren tot dodelijke aantasting van inwendige organen. Huidige geneesmiddelen zijn oud, giftig en door resistentie steeds minder werkzaam. Om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen worden diermodellen gebruikt. Er is echter grote variatie in het soort proefdier en welke Leishmania parasiet wordt gebruikt. Ook zijn methoden om de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen vast te stellen nauwelijks gestandaardiseerd, waardoor vergelijkingen vaak onmogelijk zijn, en worden soms zeer dieronvriendelijke methoden gebruikt (injecties met parasieten in de voetzool). Dit literatuuronderzoek beoogt een gestandaardiseerd, zo diervriendelijk mogelijk, model te vinden voor geneesmiddelen onderzoek. Een dergelijk geschikt model willen wij op basis van literatuur onderzoek kiezen. Wij zullen dit model gebruiken om de werkzaamheid van onder meer stoffen verkregen uit plant extracten tegen leishmaniasis te onderzoeken. Indien andere onderzoekers dit model ook overnemen kunnen onderzoeksresultaten naar werkzame stoffen op een gestandaardiseerde manier worden vergeleken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024110
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.D.F.H. Schallig PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC