Mobiele menu

Betere samenwerking en interactie met doelgroep in lokaal Utrechtse dementie netwerk

Achtergrond netwerk

Het netwerk ketenzorg dementie stad Utrecht is in maart 2018 georganiseerd met een stuurgroep, een samenwerkingsovereenkomst, een jaarplan en een onafhankelijke netwerk coördinator. We hebben als stuurgroep verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen. We weten steeds beter praktijkverbetering te organiseren. Er is meer wederkerigheid met andere partners in het brede netwerk; ziekenhuizen, welzijn en specialist ouderengeneeskunde. De onafhankelijke regierol van casemanagers dementie is cruciaal in de klantreis.

Doel project

Nu is het een mooi moment om na de cyclus van het eerste meerjarenplan verdieping aan te brengen in waar we echt voor willen staan en waar de mensen met dementie en hun mantelzorgers in onze keten, op kunnen rekenen. We gaan methodisch, evaluatief én toekomstgericht aan de slag. Met als resultaat een nieuwe meerjarenplan met visie, missie, structuur, strategie en plan van aanpak. Zodat de basis goed is en we in de volgende fasen van deze ZonMw-subsidie kunnen bouwen aan een thema.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005094
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.G. Westrik
Verantwoordelijke organisatie:
U-Centraal