Betere zorg en welzijn aan kwetsbare ouderen in Wijchen

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel van het netwerk is betere zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Wijchen. Hierbij wordt gewerkt volgens één gedeelde visie op kwetsbare ouderen, namelijk goed afgestemde en persoonsgerichte ouderenzorg, waardoor kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Binnen ons netwerk in Wijchen zijn aangesloten:

  • Huisartsenpraktijk Beurskens
  • Huisartsenpraktijk Zorgpunt Wijchen
  • Huisartsenpraktijk De Heelhoek
  • ZZG-zorggroep, team Wijchen
  • Buurtzorg Nederland, team Wijchen
  • Netwerk 100 (Zorgtrajectbegeleider)
  • Sociaal wijkteam Wijchen / Welzijnsorganisatie

Doel en aanpak project

Het netwerk gaat aan 2 verbeterplannen werken. Het eerste verbeterplan heeft als doel eenzame oudere beter te signaleren en een aanpak te ontwikkelen voor begeleiding. Het tweede verbeterplan heeft als doel de communicatie tussen professionals die betrokken zijn bij kwetsbare ouderen verder te verbeteren, zodat nog meer kennis wordt verkregen over de gebruiksmogelijkheden van de digitale tool, waardoor dit door het netwerk optimaal benut kan worden. Ook willen we nagaan of mantelzorgers mee kunnen doen aan het gebruik van de digitale tool.

Verslagen

Eindverslag

Netwerk kwetsbare ouderen Wijchen
Doel van het netwerk
Betere zorg en welzijn aan kwetsbare ouderen in Wijchen, waarbij gewerkt wordt volgens één gedeelde visie op kwetsbare ouderen, namelijk: goed afgestemde en persoonsgerichte ouderenzorg, waardoor kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
Binnen ons netwerk in Wijchen zijn aangesloten:
- Huisartsenpraktijk Beurskens
- Huisartsenpraktijk Zorgpunt Wijchen
- Huisartsenpraktijk De Heelhoek
- ZZG-zorggroep, team Wijchen
- Buurtzorg Nederland, team Wijchen
- Netwerk 100 (Zorgtrajectbegeleider)
- Sociaal wijkteam Wijchen / Welzijnsorganisatie

Doel en aanpak project:
Het eerste verbeterplan heeft als doel eenzame oudere beter te signaleren en een aanpak te ontwikkelen voor begeleiding.
Het tweede verbeterplan heeft als doel de communicatie tussen professionals die betrokken zijn bij kwetsbare ouderen verder te verbeteren, zodat nog meer kennis wordt verkregen over de gebruiksmogelijkheden van de digitale tool waardoor dit door het netwerk optimaal benut kan worden. Ook willen we nagaan of mantelzorgers mee kunnen doen aan het gebruik van de digitale tool.

Samenvatting van de aanvraag
De huisartsen van de drie praktijken wilden de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren. Zij zijn alle drie een lokaal netwerk gestart eind 2018 – begin 2019 en hebben daarbij andere disciplines benaderd om daar zitting in te hebben. Met behulp van het DementieNet programma en CIHN/OCE) is deze start gemaakt. Met behulp van de ZonMw subsidie (Fase 1) zijn er twee verbeterplannen opgesteld, waarbij de drie netwerken nauwe afstemming hebben gezocht. Deze samenwerking is goed verlopen en ook uitgebouwd naar samenwerking op thema’s met andere partijen binnen de gemeente Wijchen (zoals de kerngroep Eenzaamheid). Het netwerk kwetsbare ouderen Wijchen wil nu verder met het gezamenlijk gaan verbeteren en uitbreiden door middel van deze Fase 2 subsidie.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521927
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Davidse
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Theloesen van Bergen- van Oorschot