Mobiele menu

Better In-Vitro Dosing (BID): Framework and technology development for improving the quality of in vitro data

Projectomschrijving

Wanneer de giftige dosis van een chemische stof voor mens en dier vastgesteld moet worden, kunnen ‘in-vitro celsystemen’ worden ingezet, in plaats van dierproeven. Normaal wordt de ‘nominale concentratie’ (de hoeveelheid toegevoegde stof per volume) gebruikt om dosis-effect relaties vast te stellen. Dit leidt echter tot slechte resultaten voor vluchtige, lipofiele en instabiele stoffen. Van deze stoffen komt namelijk maar een deel van de toegevoegde hoeveelheid bij de celsystemen terecht. Oorzaken zijn dat deze stoffen kunnen verdampen, afbreken en binden aan plastic en plasma-eiwitten in de proefopstelling. In dit project zullen de Universiteit Utrecht, RIVM, Vivaltes en Toxys testen of deze processen uit te sluiten of onder controle te houden zijn door gebruik te maken van gesloten glazen testsystemen en het doseren met behulp van polymeerfasen. Verder zal een beslisboom worden ontwikkeld, die aangeeft wanneer het verstandig is om deze nieuwe technieken te gebruiken. 

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Wanneer de giftige dosis van een chemische stof voor mens en dier vastgesteld moet worden, kunnen ‘in-vitro celsystemen’ worden ingezet, in plaats van dierproeven. Normaal wordt de ‘nominale concentratie’ (de hoeveelheid toegevoegde stof per volume) gebruikt om dosis-effect relaties vast te stellen. Dit leidt echter tot slechte resultaten voor vluchtige, lipofiele en instabiele stoffen. Van deze stoffen komt namelijk maar een deel van de toegevoegde hoeveelheid bij de celsystemen terecht. Oorzaken zijn dat deze stoffen kunnen verdampen, afbreken en binden aan plastic en plasma-eiwitten in de proefopstelling. In dit project zullen de Universiteit Utrecht, RIVM, Vivaltes en Toxys testen of deze processen uit te sluiten of onder controle te houden zijn door gebruik te maken van gesloten glazen testsystemen en het doseren met behulp van polymeerfasen. Verder zal een beslisboom worden ontwikkeld, die aangeeft wanneer het verstandig is om deze nieuwe technieken te gebruiken. 

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114025006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.I. Kramer
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht