Mobiele menu

Is bevolkingsonderzoek naar glaucoom haalbaar?

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Glaucoom is in de westerse wereld een van de belangrijkste oorzaken van onherstelbare slechtziendheid, veroorzaakt door beschadiging van de oogzenuw met als gevolg uitval van het gezichtsveld. Het meest voorkomende glaucoom is primair open kamerhoek (angle) glaucoom (POAG). Dit is ook de meest verraderlijke vorm omdat de mensen lijdend aan POAG niets merken, totdat de gezichtsvelduitval ver is voortgeschreden. Deze progressie is af te remmen door vroegtijdige behandeling. Het bijna 30 jaar gehanteerde criterium dat een intraoculaire druk hoger dan 21 mmHg op POAG wijst, is achterhaald. Het is dus van groot belang dat betrouwbaarder screeningsmethoden gevonden worden om de nu veel gebruikte oogdrukmeting te vervangen. Dit onderzoek beoogt op basis van reeds verzamelde gegevens bij 7129 personen uit de bevolking van 55 jaar en ouder de meest sensitieve en specifieke screeningsmethode te vinden en de kosteneffectiviteit van die screening na te gaan in samenwerking met het Instituut voor Medische Technology Assesment (IMTA).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000035
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
1998
2003
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.T.V.M. Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Netherlands Institute for Neuroscience