Mobiele menu

Bevorderen van een beleid voor de schoolkantine als onderdeel van een schoolgezondheidsbeleid

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het voedingspatroon van jongeren ontwikkelt zich ongunstig. Die ontwikkeling vindt vooral plaats tijdens de tienerleeftijd gedurende de periode van het voortgezet onderwijs. Het belang van de voeding die buitenshuis (o.a.in de kantine) wordt gegeten neemt toe met de leeftijd en in de tijd. Van de verstrekking van een verantwoord aanbod in de kantine blijkt een positief effect op het voedingsgedrag uit te kunnen gaan. In combinatie met het grote bereik van de jongeren binnen het onderwijs is er een reële kans op effect. Door veranderingen in de voeding is een belangrijke gezondsheidswinst te boeken. Scholen hebben de wettelijke verplichting om op het terrein van voedselveiligheid een kantinebeleid te ontwikkelen. Dit biedt de mogelijkheid voor de implementatie en de kans voor het promoten van een voedingsbeleid in het kader van schoolgezondheid. Het project richt zich op het creëeren van basisvoorwaarden voor het realiseren van een voedingsbeleid binnen scholen uitmondend in een gezonde en veilige voedselverstrekking.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
24300007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2000
2003
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Ir. R.E. Putker
Verantwoordelijke organisatie:
Voedingscentrum Nederland