Mobiele menu

Bevorderen van het landelijk gebruik van NietofWelZwanger.nl middels de online marketing strategie (12 maanden zwanger)

Projectomschrijving

Vraagstuk

Toekomstige ouders zijn onvoldoende op de hoogte van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de kans op een gezonde zwangerschap (preconceptie) en geboorte te kunnen vergroten. www.NietofWelZwanger.nl is een website, ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie.

Onderzoek

Om toekomstige ouders op de hoogte te brengen van preconceptiezorg en specifiek de website www.NietofWelZwanger.nl, werd de ’12 maanden zwanger’ campagne gevoerd. Verschillende activiteiten werden ingezet om de doelgroep te bereiken, zoals storytelling, infographics, een landingspagina ’12 maanden zwanger’ en een animatiefilm. De campagne werd verspreid via Facebook, Instagram, YouTube. Ook besteedden verscheidene media aandacht aan de campagne.

Uitkomst

Het doel van dit project was bekendheid over de relevantie van preconceptie bij toekomstige ouders te vergroten en het gebruik van de website www.NietofWelZwanger.nl te bevorderen. Door de campagne is het aantal bezoekers op de website sterk toegenomen en ook na de campagne bleef het aantal bezoekers van de website hoger dan voor de campagne. Met dit project is aandacht gegenereerd voor preconceptiezorg en met de verschillende activiteiten is de gewenste doelgroep bereikt. Zie ook dit ZonMw nieuwsbericht over de '12 maanden zwanger' campagne op social media.

Meer over preconceptiezorg

Verslagen


Eindverslag

Toekomstige ouders zijn onvoldoende op de hoogte van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de kans op een gezonde zwangerschap (preconceptie) en geboorte te kunnen vergroten. www.NietofWelZwanger.nl is een website, ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie. Dit project richtte zich op het genereren van aandacht voor preconceptiezorg en specifiek om de toeleiding naar de website ‘nietofwelzwanger’ te vergroten, via een (sociale)media aanpak, de’12maandenzwanger’ campagne. De campagne bestond uit een landingspagina '12maandenzwanger', met daarop kort en bondig informatie en beeldend materiaal over maatregelen die kunnen bijdragen aan een gezonde zwangerschap. Daarnaast werden verschillende (animatie) films gemaakt waarin verteld werd wat je zelf kunt doen om de kans op een gezonde zwangerschap te bevorderen. De campagne werd verspreid via Facebook, Instagram, YouTube. Ook waren er verscheidene media die aandacht besteden aan de campagne, zoals Linda Magazine, RTL nieuws en diverse andere websites van partners. De campagne, die begon in oktober 2018, droeg bij aan een beter bereik van bezoekers van nietofwelzwanger.nl. Oorspronkelijk was het bereik van de website laag (300 bezoekers per maand). De campagne heeft bijgedragen dat het aantal bezoekers verviervoudigd is. Ook na het afronden van de campagne. Zowel de groep van 18-24 als de groep van 25-34 werd bereikt met de campagne. Beide groepen zijn relevant in het kader van preconceptiezorg.

Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND De website 'nietofwelzwanger.nl', is een online getailorde website welke informatie geeft over het voorkomen van zwangerschap, de zwangerschapskeuze en hoe een gezonde zwangerschap kan worden bevorderd. De website is onderdeel van een integraal lespakket rondom preconceptiezorg, ontwikkeld voor (toekomstige) ouders, gericht op het bevorderen van een geinformeerde zwangerschapskeuze. De website is ontwikkeld met de doelgroep, en wordt gewaardeerd. De website kan los van het lespakket gebruikt worden, en verdere verspreiding van de website kan aandacht voor preconceptiezorg (maatregelen) vergroten. DOEL De doelgroep van toekomstige ouders is lastig bereikbaar. Vergroten van de aandacht voor en gebruik van de website 'nietofwelzwanger.nl' door de eindgebruikersgroep van (toekomstige) ouders. Dit doen we door in te zetten op gerichte online marketing strategieën (12 maanden zwanger) via sociale media. PLAN VAN AANPAK Om de doelstelling te realiseren kiezen we qua inhoud en disseminatiekanaal aan te sluiten bij de doelgroep. Qua inhoud wordt er gebruik gemaakt van storytelling. Disseminatiekanalen zijn sociale mediakanalen zoals o.a. Facebook, YouTube (o.a. via vloggers). Het plan van aanpak kent een communicatiestrategie ontwikkelingsfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase. VERWACHTE UITKOMSTEN. We verwachten dat de doelgroep beter bereikt wordt via onze sociale media marketing strategieën, er meer aandacht zal zijn voor preconceptiezorg, en dat de website 'NietofWelZwanger' beter bezocht wordt en bezocht zal blijven, en beter vindbaar zal worden in de zoekmachines. Tevens verwachten we meer inzicht krijgen in de werkzame condities van de marketingstrategie, alsook verwachten we een toename in aandacht voor preconceptiezorg via andere media.

Kenmerken

Projectnummer:
2090400021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P. van Empelen
Verantwoordelijke organisatie:
TNO