Mobiele menu

BEWARE : Blueprint for Early Warning of Antimicrobial Resistance Emergence in animals

Vroege detectie van resistentie (AMR) tegen antimicrobiële middelen in de veehouderij is essentieel wanneer het gaat om middelen die cruciaal zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij mensen. Als bij de eerste detectie een nieuw type AMR maar op een klein aantal bedrijven voorkomt, dan is het goed mogelijk om het risico op blootstelling van mensen te minimaliseren. Maar, wanneer een groot aantal bedrijven positief zijn bevonden is dat niet meer haalbaar. 

Doel

Het doel van BEWARE was het vroegtijdig opsporen van antibioticaresistentie (AMR) bij dieren, met een focus op de gevaarlijke Carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CPE). We wilden begrijpen hoe deze resistentie wordt geïntroduceerd, in welke mate ze zich vervolgens verspreidt en hoe snel het in de huidige monitoring zou worden opgespoord. 

Aanpak/werkwijze

In een risico analyse werd de kans op insleep van CPE via geïmporteerd vee, veevoer, gezelschapsdieren, ziekenhuispatiënten en terugkerende reizigers vergeleken. 

De mate van verspreiding van de resistentie tussen dieren werd geëxtraheerd uit de literatuur en experimenteel gekwantificeerd. Vervolgens werd een mathematisch model ontworpen dat de verspreiding van de resistentie in de pluimveevleesproductieketen nabootste. Het huidige monitoringsysteem werd met dit model getoetst op het vermogen tot vroegdetectie.  Het project ontwikkelde een verbeterde methode om CPE in pluimvee op te sporen. 

(Verwachte) resultaten

De belangrijkste risicofactoren voor introductie bleken geïmporteerde dieren en besmet veevoer te zijn. Door beperkte achterliggende gegevens is er veel onzekerheid rond de kwantitatieve grootte van deze risico’s. CPE bleek zich minder snel tussen kippen te verspreiden dan verwante resistente bacteriën (ESBL), echter bleek een amoxicilline kuur bij dieren de verspreiding te versnellen. 

Het ontwikkelde wiskundige model toonde aan dat incidentele introductie van CPE tot beperkte verspreiding leidt, maar herhaalde introducties en blootstelling via voer tot grootschalige verspreiding kunnen leiden. De uitkomsten van het model waren gevoelig voor aannames van leeftijdsafhankelijke gevoeligheid voor kolonisatie. Door de beperkte verspreiding kunnen incidentele introducties van CPE in de huidige monitoring worden gemist, grootschalige verspreiding wordt relatief laat opgespoord. De bevindingen benadrukken het belang van het monitoren en beheersen van de verspreiding van antibioticaresistentie in dieren om de volksgezondheid te beschermen.

Het project geeft een aantal aanbevelingen: 

  1. Kom tot een betere kwantificering van het risico op CPE contaminatie in diervoer.
  2. Kwantificeer de leeftijdsafhankelijke gevoeligheid van (pluim)vee voor CPE infecties. 
  3. Versterk de CPE monitoring in de veehouderij in Europa bij kalveren, omdat nu geen goede risico-inschatting via import kan worden gedaan.
  4. Na betere informatie met betrekking tot boven genoemde aanbevelingen kan het simulatiemodel gebruikt worden om alternatieve surveillance scenario’s te onderzoeken.

Producten

Titel: Quantitatively comparing the transmission of plasmid-mediated carbapenem resistant and extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli between broiler chickens.
Titel: Transmission rates of veterinary and clinically important antibiotic resistant Escheria coli: a meta-analysis
Titel: Quantitative Risk Assessment for the Introduction of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CPE) into Dutch Livestock Farms
Auteur: Natcha Dankittipong,, Egil A. J. Fischer, Manon Swanenburg, Jaap A. Wagenaar, Arjan J. Stegeman and Clazien J. de Vos
Magazine: Antibiotics
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.3390/antibiotics11020281
Titel: Transmission rates of veterinary and clinically important antibiotic resistant Escherichia coli: A meta- ANALYSIS
Auteur: Natcha Dankittipong, Jan Van den Broek, Clazien J. de Vos, Jaap A. Wagenaar, J. Arjan Stegeman, Egil A.J. Fischer
Magazine: Preventive Veterinary Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2024.106156
Titel: Comparing the transmission of carbapenemase-producing and extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli between broiler chickens
Auteur: Natcha Dankittipong, Jesse B. Alderliesten, Jan Van den Broek, M. Anita Dame-Korevaar, Michael S.M. Brouwer, Francisca C. Velkers, Alex Bossers, Clazien J. de Vos, Jaap A. Wagenaar, J. Arjan Stegeman, Egil A.J. Fischer
Magazine: Preventive Veterinary Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2023.105998

Kenmerken

Projectnummer:
541002004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A. Stegeman
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht