Mobiele menu

Beweegkuur Almelo

Almelo behoort tot de top 5 van de armste steden van Nederland. Eén van de gevolgen die dit met zich meebrengt is een verminderde gezondheid onder de inwoners. Uit cijfers van de GGD blijkt 30% van de jeugd en 64% van de volwassenen te kampen met overgewicht. Door inzet van de Beweegkuur streven wij er naar om deze doelgroep in beweging te krijgen, nieuwe kansen te bieden en bewustzijn te creeren over de huidige leefstijl en de consequenties die dit kan hebben. Samen met een groot aantal partners in Almelo ambiëren wij hetzelfde doel, namelijk: het realiseren van gezondheiswinst door middel van bewegen, gezonde voeding en een veranderde leefstijl door gedragsverandering. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlbegeleiders zullen als eerste aan de slag gaan met de deelnemers. Gevolgd door Recreatiesport Almelo, die er met passend aanbod voor zal zorgen dat de deelnemers ook na de Beweegkuur in beweging blijven.

Verslagen


Eindverslag

Het uitvoeren van Beweegkuur in Almelo heeft geresulteerd in gezondheidswinst van deelnemers, praktijkervaring onder professionals en verbeterde samenwerking tussen professionals. Deelnemers gaven unaniem aan zich energieker en fitter te voelen. Daarnaast liet het merendeel een afname van vetmassa zien en een toename van spiermassa. Professionals leerden om een team te vormen rondom de deelnemer t.b.v. leefstijlbevordering. Ook zorgde Beweegkuur voor een impuls op het gebied van leefstijl binnen Almelo. Professionals weten elkaar beter te vinden en nieuwe samenwerkingen zijn hieruit voortgekomen.

BeweegKuur Almelo kende haar officiële start op 7 januari 2019 met de eerste groep van 10 deelnemers. Inmiddels zijn ook groep 2, 3 en 4 onderweg. Dit houdt in dat inmiddels ruim 40 deelnemers deelnemen aan de BeweegKuur. De resultaten op dit moment zijn veelbelovend. Bij vrijwel alle deelnemers is na de eerste fase (4 maanden) van het project het vetpercentage afgenomen en de spiermassa gestegen. Daarnaast geven veel deelnemers aan zich fitter en energieker te voelen waardoor zij dagelijkse bezigheden als werk en huishoudelijke taken makkelijker volhouden. Ook geven chronisch zieken aan minder klachten te hebben en minder medicatie te gebruiken. Niet alle deelnemers gaan door naar fase 2, vaak door persoonlijke en/of fysieke omstandigheden die hen in de weg zitten. De deelnemers die wel doorgaan ervaren aanmerkelijk meer plezier in sporten en bewegen t.o.v. de start van hun traject. Daarmee achten wij de kans groot dat zij ook structureel zullen blijven bewegen binnen regulier sportaanbod zodra zij uitstromen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.W. Dangremond
Verantwoordelijke organisatie:
Recreatiesport Almelo