Mobiele menu

Beweegkuur Bonaire (Caribisch Nederland) waar van alle inwoners 58,4% overgewicht heeft en 24,7% obees is!

De combinatie van overgewicht/obesitas en Diabetes Mellitus type 2 onder de inwoners van Bonaire (Caribisch Nederland) is een groot en groeiend probleem. Op Bonaire heeft 6,7% van de volwassenen Diabetes Mellitus type 2, tegenover 4,7% in Europees Nederland. 58,3% van de Bonairianen heeft overgewicht, tegenover 47,2% van de Europese Nederlanders. Voor wat betreft obesitas is er een nog groter verschil: 24,7% van de inwoners van Bonaire heeft obesitas, tegenover 11,8% van de Europese Nederlanders! Bovendien is er over het algemeen zeer geringe kennis aanwezig over een gezonde levensstijl. In de periode van september 2017 tot en met augustus 2019 organiseert Bon Bida de Beweegkuur Bonaire. Elke deelnemer wordt gedurende 1 jaar begeleid middels de methode van de Beweegkuur, dat wil zeggen: verwijzing, begeleiding en behandeling door professionals (dietist, leefstijlcoach en sportinstructeur). Aanvullend is er begeleiding na de beweegkuur, zodat terugval voorkomen of geminimaliseerd wordt.

Verslagen


Eindverslag

De beweegkuur is een effectief middel om een gezonde leefstijl bekend te maken onder de populatie met een (zeer) hoor gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Een aantal voorwaarden hierbinnen zijn van belang: waaronder een goede uitleg van het programma door de verwijzer, waardoor een realistisch verwachtingspatroon gemaakt wordt. Het programma is divers en intens in de beginperiode en er wordt veel initiatief en verantwoordelijkheid gelegd bij de participanten. De (intern) gemotiveerde participanten hebben de doelstellingen ruimschoots behaald. De participanten hebben nadrukkelijk meer kennis over een gezonde leefstijl en de ongewenste gevolgen van een ongezonde leefstijl. Ze hebben ervaren hoe het is om groepsgewijs en individueel sportief bezig te zijn met een gezonde leefstijl tijdens de rest van hun dagelijks leven. Voor intern gemotiveerde participanten met een realistisch verwachtingspatroon is dit traject zeker een succes.

Tot op heden is de Beweegkuur -mits de participant goed is voorgelicht over de gevraagde commitment- een laagdrempelige, goed begeleide, multidisciplinaire gecombineerde leefstijl interventie die zijn vruchten afwerpt. De deelnemers worden goed en uitgebreid gescreend, voorgelicht, ge(her)test en langzaam begeleid naar een zelfstandig verantwoorde gezonde leefstijl. De informatie is voor eenieder begrijpelijk en uitvoerbaar en het (fysieke en psychische) aanvangsniveau is breed toepasbaar. Door frequente hertesten en bespreking van de resultaten blijven de deelnemers gemotiveerd. Tevens is de groepsgewijze aanpak een extra stimulans om vol te blijven houden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.E.D. Rijpkema
Verantwoordelijke organisatie:
Bon Bida Spa & Gym