Mobiele menu

Beweegkuur Presikhaaf

Projectomschrijving

Gedurende de start van de Beweegkuur zijn er 158 werknemers gestart met sporten, waarvan 131 van te voren inactief was. 40% van de deelnemers is gestopt tijdens of na het programma. De overige 60% geeft aan door te gaan met sport en een gezonde(re) leefstijl, al dan niet bij Presikhaaf bedrijven of elders. Op dit moment maken 45-50 mensen gebruik van het sportaanbod bij Presikhaaf bedrijven.
De meetbare resultaten zijn zeer wisselend. We kunnen concluderen dat de effecten voor de mensen die zijn blijven sporten veel gunstiger zijn dan voor de mensen die tijdens of na het programma zijn gestopt. Gemiddeld genomen was er een lichte afname van gewicht; -1kg, BMI -0,25, afname van de bovendruk -6 en onderdruk -3. Deze resultaten zijn niet zoals gehoopt, echter wel te verklaren door een grote spreiding. Er zijn deelnemers die zeer goede resultaten hebben behaald, maar ook deelnemers die slechte resultaten hebben behaald en zelfs zijnaangekomen. Spreiding van de resultaten
- Gewichtsverlies van -9,4 tot + 5,4 kg
- Afname buikomvang van -7 tot + 4,5 cm
- Bloeddrukverlaging van -15 tot +9

Verslagen


Eindverslag

Gedurende de start van de Beweegkuur zijn er 158 (!) werknemers gestart met sporten, waarvan 131 van te voren inactief was. 40% van de deelnemers is gestopt tijdens of na het programma. De overige 60% geeft aan door te gaan met sport en een gezonde(re) leefstijl, al dan niet bij Presikhaaf bedrijven of elders. Op dit moment maken 45-50 mensen gebruik van het sportaanbod bij Presikhaaf bedrijven.

De BeweegKuur Presikhaaf is in het leven geroepen om het ziekteverzuim bij medewerkers van een grote sociale werkplaats in Arnhem te verminderen. Dit doen we door het aanbieden van een leefstijlinterventie met fysiotherapie, beweeglessen en leefstijlcoachingsgesprekken. Dit gaat in samenwerking met een al bestaand programma gericht op het verbeteren van de voeding. Voor de beweeglessen en evaluaties is een bedrijfsfitnessruimte ingericht met fitness apparatuur. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om een gedeelte tijdens of aansluitend op de werkzaamheden te sporten. Elke maand wordt met Presikhaaf Bedrijven de voortgang geëvalueerd. Het uiteindelijke doel is een permanent vitaliteitsprogramma te organiseren waar werknemers gebruik van kunnen maken, vergoed door de zorgverzekeraar, Presikhaaf Bedrijven en de deelnemer. De voortgang van dit project en de eerste resultaten zullen in het volgende tabblad worden gepresenteerd.

Samenvatting van de aanvraag

Presikhaaf Bedrijven is het mens- en arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio Midden-Gelderland, gelegen in de wijk Presikhaaf, Arnhem. De missie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te leiden. Met ruim 3.000 medewerkers is het één van de grotere ‘sociale werkplaatsen’ van Nederland. De medewerkers van Presikhaaf komen niet zomaar bij Presikhaaf terecht. Het betreft hier mensen uit een lage Sociaal Economische Situatie (SES) vaak in combinatie met een lichamelijke beperking of een laag IQ. Een lage SES heeft echter invloed op de gezondheid. Mensen met een lage SES, en dus een lager inkomen en lagere opleiding, hebben meer te kampen met gezondheidsproblemen. De oorzaak van deze gezondheidsproblemen ligt in het ongezonde gedrag van deze groep mensen. Presikhaaf vindt het belangrijk dat medewerkers op een gezonde en prettige manier aan het werk zijn. Daarnaast is gezondheid en het voorkomen van arbeidsverzuim hierin een belangrijk thema. Yvonne Bruins, fysiotherapeut en eigenaar van ‘In Beweging’ is hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke van dit project. In Beweging heeft in januari t/m maart 2015 (samen met beweegcentrum Formupgrade) intensief samengewerkt met Presikhaaf binnen het pilot beweegprogramma. Yvonne is ook betrokken geweest bij de twee Beweegkuur projecten die Formupgrade heeft uitgevoerd op twee andere plaatsen in Arnhem. De Beweegkuur wordt nu ook in zijn geheel uitgevoerd op locatie bij Presikhaaf. Presikhaaf biedt haar werknemers de mogelijkheid om in de werktijd deel te nemen aan de Beweegkuur, om aansluitend en tijdens werktijd deel te nemen aan het beweegprogramma. Zij stelt daarvoor speciaal een bedrijfsruimte binnen Presikhaaf 'om niet' beschikbaar die door Formupgrade ingericht zal worden als trainingsruimte. Werknemers (deelnemers aan de Beweegkuur) van Presikhaaf mogen daar in werktijd gaan trainen. De bedrijfsarts, de beleidsadviseur en alle teamleiders binnen Presikhaaf zullen de werknemers proactief gaan stimuleren om deel te nemen aan de Beweegkuur. Bedrijfsarts Ceelen vervult de rol die normaal gesproken door de huisarts wordt uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004034
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Bruins
Verantwoordelijke organisatie:
In Beweging