Mobiele menu

Bewegen met Plezier

In de Gemeente Nieuwegein is momenteel bijna een vierde van het aantal inwoners 65+. Een toenemende leeftijd gaat gepaard met een vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Door te bewegen wordt het risico op chronische aandoeningen verminderd. Naast het feit dat bewegen goed is voor lichaam en geest, heeft sport en bewegen ook een grote sociale waarde voor ouderen. Het kan een grote bijdrage leveren in het tegengaan van eenzaamheid. Door het inzetten van de interventie “Beweegpret 55+ aan Zet” worden recreatieve beweegactiviteiten, dichtbij huis en passend bij de behoeften van de doelgroep, opgezet. Het doel is om ouderen meer en structureel te laten bewegen. Plezier staat hierbij voorop. Daarnaast dragen de activiteiten er aan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dit levert een grote bijdrage aan het (sociale) welbevinden. Door een ketenaanpak op te zetten wordt er nauw samengewerkt met professionals uit de zorg, welzijn en sportaanbieders.

Verslagen


Eindverslag

In twee jaar tijd hebben we 9 beweeggroepen opgestart voor de leeftijd 55+. Dit zijn verschillende groepen van pittig tot rustig, voor mensen met en zonder een lichamelijk of geestelijk beperking. De groepen zijn ondergebracht bij sportaanbieders waardoor de groepen na afloop van de interventie geborgd zijn. Deelnemers moesten tijdens de interventie een bedrag van € 2,50 betalen aan de sportaanbieder die dit bedrag verzamelde voor na de interventie. In totaal zijn er nu 130 ouderen die wekelijks deelnemen aan een Bewegen met Plezier groep in Nieuwegein.

September 2017 zijn we gestart met Beweegpret 55+ aan Zet in Nieuwegein. Na de gesprekken met alle medeaanvragers zijn we gestart met per maand twee groepen te starten. Momenteel zijn er vijf goed lopende groepen waarbij een groep voor dementerende en een groep voor ouderen met een geestelijke en lichamelijke beperking. Qua communicatie hadden we al snel besloten dat de naam Beweegpret 55+ aan Zet veranderd moest worden. Dit is uiteindelijk, met goedkeuring van het Huis voor Bewegen, Bewegen met Plezier geworden. Nu er bijna een jaar voorbij is hebben we onder de deelnemers een enquête afgenomen. Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat de meeste deelnemers bij een beweegpret groep zijn gekomen door het lezen van de krant waar een artikel in stond over Bewegen met Plezier. Flyers hebben geen impact gehad en naast de krant is mond tot mond reclame een goed medium. Tijdens het project is er ook gekeken naar meerdere maatschappelijke partners om mee samen te werken. Hierbij zijn Vitras en Reinearde extra partners geworden van dit project. Door nauw samen te werken met de maatschappelijke organisaties hopen we meer ouderen in beweging gekregen. De maatschappelijk organisaties komen namelijk bij de (eenzame) ouderen thuis en kunnen mensen aanraden/overtuigen om te gaan bewegen bij een Bewegen met Plezier groep die geschikt is voor die persoon. Alle groepen geven Bewegen met Plezier lessen met daarbij een eigen tintje. Dit houdt in dat de dansvereniging spelvormen doet maar ook dans. De voetbalvereniging doet ook spelvormen maar wel meer met voetbal. Doordat de groepen allemaal net iets anders zijn kunnen mensen kiezen welke groep ze het leukst vinden. Om Beweegpret te promoten hebben we zes proeflessen georganiseerd in samenwerking met drie verenigingen. Elke deelnemende vereniging gaf twee Bewegen met Plezier lessen. Na de proeflessen konden de deelnemers kiezen bij welke groep ze verder willen gaan. Met de maatschappelijke organisaties en de sportverenigingen proberen we de handen in één te slaan om de eenzaamheid te beperken en ouderen langer fit en vitaal te houden.

Kenmerken

Projectnummer:
524006015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Weltevreden
Verantwoordelijke organisatie:
Dansfabriek