Mobiele menu

Bewegen op recept Huissen

Bij Bewegen op recept (BOR) Huissen schrijven zorgverleners een beweegrecept uit voor hun patiënten. Op basis daarvan krijgen zij een startgesprek met een buurtsportcoach waarbij er een 0-meting plaatsvindt. Hierna volgt een periode van drie maanden bij de sportvereniging of fysiotherapeut. Tijdens deze drie maanden krijgen zij coaching over motivatie, ontspanning en voedingslessen. Na die 3 maanden maken zij een keuze om lid te worden bij de vereniging. Het doel van BOR is om 50 mensen in twee jaar tijd structureel in beweging te krijgen bij de sportvereniging. Deze mensen voldoen aan de volgende criteria: 1. een bmi van 28>, of; 2. een chronische aandoening zoals diabetes (en overige aandoeningen). Tevens hebben zij een inactieve leefstijl (NNGB wordt niet behaald). Als resultaat ontstaat er nieuw sportief aanbod gericht op de doelgroep, waaronder aquafit, leefstijlfitness en wandelen. De deelnemende sportorganisaties worden getraind om met de doelgroep om te gaan.

Verslagen


Eindverslag

Bewegen op Recept is een beweegprogramma dat erop gericht is mensen met overgewicht (BMI> 28) en/of een chronische aandoening te motiveren om te gaan sporten. Gebleken is dat de groep mensen met een BMI > 28 lastig te benaderen is voor preventief bewegen. Mensen die een chronische aandoening hebben worden juist overstelpt met leefstijlinterventies. De POH die in ons project m.n. de verwijzende rol hebben gehad hebben weinig tijd om tijdens een consult diep in te gaan op leefstijlinterventie. De verwijzing naar “Bewegen op Recept” hebben we makkelijker gemaakt door duidelijke overzichten aan te leveren m.b.t. het sportaanbod en de Sport- en Cultuurcoach heeft meer de rol van coach opgepakt. De deelnemers ervaren het concept van “Bewegen op Recept” als iets anders dan sporten waardoor ze eerder geneigd zijn om in beweging te komen. In het eerste traject zijn er een aantal sportaanbieders afgehaakt door te hoge verwachtingen m.b.t. het aantal doorverwijzingen. Door een actieve communicatie van de sport- en cultuurcoach richting de sportaanbieders is de samenwerking met de overige partijen goed verlopen. Bewegen op Recept heeft gezorgd voor meer verbinding tussen sport en zorg.

Bewegen op Recept is een beweegprogramma dat erop gericht is mensen met overgewicht (BMI> 28) en/of een chronische aandoening te motiveren om te gaan sporten. De praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken (POH) en een diëtistpraktijk verzorgen de doorverwijzingen
De deelnemer ontvangt bij POH of diëtist een recept. De sportaanbieder wordt op de hoogte gebracht van de komst van de deelnemer en neemt contact op met de desbetreffende persoon. Is de drempel om te gaan bewegen nog te hoog , dan zorgt een sport- en cultuur coach middels leefstijlcoaching voor de begeleiding.
Verschillende sportaanbieders hebben zich aangesloten bij het project. Hierdoor is er een gevarieerd aanbod waar de deelnemers uit kunnen kiezen.
De deelnemer start een traject van 12 weken. Na 5 weken volgt er een evaluatiemoment. Dit maakt mogelijk dat er op tijd bijgestuurd kan worden: de deelnemer kan gecoacht worden, de trainer kan zijn of haar les aanpassen en het proces m.b.t. Bewegen op Recept kan worden verbeterd. Na 12 weken volgt nogmaals een evaluatie. Het doel is dat de deelnemer in het 12 weeks traject de positieve effecten van bewegen heeft ervaren en dit continueert.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006022
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Startman
Verantwoordelijke organisatie:
M. van der ploeg fysiotherapie