Mobiele menu

Bewegend Leren in het primair onderwijs (4-6jr) door middel van de BeweegVloer

Projectomschrijving

Springlab wil de zitcultuur in ons onderwijs veranderen naar een beweegcultuur. We starten bij het begin, jonge kinderen. Wij gaan beweging integreren in het leerproces. We noemen dat bewegend leren.

In 2018 introduceerde Springlab de BeweegVloer binnen de kinderopvang. De BeweegVloer is een systeem waarbij beweeg & leergames op de vloer worden geprojecteerd waarna 3D-camera’s de bewegingen van kinderen volgen en de gameplay daarop aanpassen.

Vanaf voorjaar 2020 is er ook een prototype gereed voor 4-6 jarigen. Op drie basisscholen wordt een co-creatie locatie ingericht. Leerlingen en docenten gaan samen aan de slag met de beweegvloer voor kleuters.

Onderzoekers van Springlab en de Haagse Hogeschool gaan deze onderzoeksvragen beantwoorden:

1) Hoeveel wordt er bewogen tijdens het spelen op de BeweegVloer?
2) Draagt de BeweegVloer bij aan motorische ontwikkeling?
3) In hoeverre zijn kleuters met behulp van een tablet in staat zelfstandig de leerspellen op de BeweegVloer te bedienen. 

Verslagen


Eindverslag

Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan voldoende bewegen. Uit onderzoek blijkt dat de jongste jeugd veel tijd sedentair doorbrengt. Springlab, een bedrijf dat bewegend leren wil stimuleren, heeft in co-creatie met professionals een interactieve beweegvloer ontwikkeld. In dit pilotonderzoek is gekeken naar de lichamelijke activiteit en belastingintensiteit van het spelen op de beweegvloer.
Bij 26 kinderen is tijdens het spelen op de beweegvloer de lichamelijke activiteit geobserveerd en de belastingintensiteit gemeten met een versnellingsmeter.
De kinderen speelden één spel op de beweegvloer van gemiddeld 12 minuten per spel. In deze tijd waren zij gemiddeld 40% matig tot zwaar intensief aan het bewegen, door te rennen, springen en lopen (zie Figuur 1). Dit verschilde echter per spel en kind. Het spelen van 4 - 6 jarigen op de interactieve beweegvloer zou een bijdrage kunnen leveren aan een actieve leefstijl als deze spellen sedentaire en licht intensieve activiteiten vervangen. De spellen kunnen door kinderen zelf bediend worden middels een tablet, wat het mogelijk maakt om het in de dagelijkse onderwijspraktijk te integreren.

Samenvatting van de aanvraag

Springlab wil de zitcultuur in ons onderwijs veranderen naar een beweegcultuur. We starten bij het begin, jonge kinderen. Wij gaan beweging integreren in het leerproces. We noemen dat bewegend leren. In 2018 introduceerde Springlab de BeweegVloer binnen de kinderopvang. Ruim 100 organisaties hebben het product aangeschaft en gebruiken het naar tevredenheid. Er zijn reeds 9 beweeg&leergames voor de vloer. De BeweegVloer is een systeem waarbij beweeg&leergames op de vloer worden geprojecteerd waarna een 3D-camera’ de bewegingen van kinderen, die zich over de vloer verplaatsen, volgen en de gameplay daarop aanpassen. Deze techniek wil het consortium ook gebruiken om kinderen in het primair onderwijs actief te laten leren. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de BeweegVloer in het primair onderwijs. In 2019 en begin 2020 worden er beweeg&leerinteracties ontwikkeld die aansluiten bij de leerdoelen in het kleuteronderwijs. Ook wordt de aansturing van de BeweegVloer via de tablet doorontwikkeld zodat de kinderen zelfstandig op de BeweegVloer aan de slag kunnen en de leerkracht ontlast wordt. Begin 2020 is de testversie gereed. Uit onderzoek bij toekomstige gebruikers blijkt dat scholen en leerkrachten drie belangrijke eisen stellen aan het product 1) draagt aantoonbaar bij aan meer bewegen 2) draagt bij aan de leerdoelen van kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. 3) Kan zelfstandig bediend worden door kinderen In de haalbaarheidsstudie wordt tussen 1-4-2020 en 1-9-2020 op drie scholen een co-creatie locatie ingericht. Op deze testlocaties beantwoorden onderzoekers van Springlab en de Haagse Hogeschool de volgende onderzoeksvragen 1) Hoeveel wordt er bewogen tijdens het spelen op de BeweegVloer? 2) Draagt de BeweegVloer bij aan motorische ontwikkeling? 3) Hoe functioneert de BeweegVloer voor kleuters binnen een onderwijsomgeving. Daarbij kijken we in het bijzonder naar het zelfstandig gebruik van de tablet door de kleuters.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5380031005
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. van Gasteren
Verantwoordelijke organisatie:
Springlab Learning BV