Mobiele menu

Beweging in de diabeteszorg

In het project ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is onder andere onderzoek gedaan naar de betekenis van bewegen en sport voor mensen met type 2 diabetes. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de ervaringen van zorgverleners met bewegen in de diabeteszorg. Leefstijl, waaronder voldoende beweging, is een belangrijk maar lastig punt in het behandeltraject. Patiënten ervaren weinig (passende) zorg op dit gebied en zorgverleners geven aan dat gedragsverandering bij patiënten moeilijk te bereiken is.

Het doel van dit implementatieproject is het verspreiden en toepassen van de resultaten uit het project ‘Sport in Tijden van Ziekte’. De voornaamste doelgroep bestaat uit zorgverleners die mensen met type 2 diabetes begeleiden en stimuleren bij het (weer) oppakken van bewegen. In de eerste fase ontwikkelen we samen met en voor deze zorgverleners een werkboek met ervaringsverhalen, dilemma's uit de praktijk, theorie en praktische opdrachten. Hierdoor kunnen ze hun competenties op het gebied van beweegzorgverlening verder ontwikkelen. Dit werkboek wordt ontwikkeld en verspreid met hulp van de Nederlandse Diabetes Federatie, de Bas van de Goor Foundation en het Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA). In de tweede fase ontwikkelen we met zorgverleners van de zorggroep ROHA een methodiek waarmee de praktijkondersteuners en huisartsen op een systematische wijze samen dilemma's uit de praktijk uitwerken en op hun eigen handelen reflecteren. Dit is een verdere vertaalslag van het werkboek. De methodiek wordt ingevoegd in de bestaande structuren van de ROHA en zal aansluiten op de specifieke context waarin deze zorgverleners werken.

Producten

Titel: Movement in type 2 diabetes care
Auteur: Mirjam Stuij, Tineke Abma
Titel: Jouw verhaal, mijn verhaal
Auteur: Mirjam Stuij en Sanaa el Mallali
Titel: Beweging in de type 2-diabeteszorg
Auteur: Mirjam Stuij
Link: http://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9840&m=1579099093&action=file.download
Titel: Mijn verhaal, jouw verhaal
Auteur: ROHA
Titel: Ben jij je bewust van je eigen 'beweeg-cv'?
Auteur: Mirjam Stuij i.s.m. Willemien Rietman en Melanie Uytendaal
Magazine: POH, tijdschrift voor en door praktijkondersteuners

Verslagen


Eindverslag

In het project 'Sport in Tijden van Ziekte' is onder andere onderzoek gedaan naar naar de ervaringen van mensen met type 2 diabetes en zorgverleners met het onderwerp bewegen in de diabeteszorg. Leefstijl, waaronder voldoende beweging, is een belangrijk maar lastig onderwerp in het behandeltraject. Patiënten ervaren weinig (passende) zorg op dit gebied en zorgverleners geven aan dat gedragsverandering bij patiënten moeilijk te bereiken is, en begrijpen niet altijd waarom dit het geval is.
Het doel van het implementatieproject is het verspreiden en toepassen van de resultaten uit het project 'Sport in Tijden van Ziekte'. De voornaamste doelgroep bestaat uit zorgverleners die mensen met type 2 diabetes begeleiden en stimuleren bij het (weer) oppakken van bewegen. Daarvoor:
1) Ontwikkelen we samen met en voor deze zorgverleners een werkboek met ervaringsverhalen, dilemma's uit de praktijk, theorie en praktische opdrachten. Hierdoor kunnen ze hun competenties op het gebied van beweegzorgverlening verder ontwikkelen. Dit werkboek wordt ontwikkeld en verspreid met hulp van de Nederlandse Diabetes Federatie, de Bas van de Goor Foundation en het Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA).
2) Ontwikkelen we met zorgverleners van de zorggroep ROHA een methodiek waarmee de praktijkondersteuners en huisartsen samen dilemma's uit de praktijk kunnen uitwerken en op hun eigen handelen leren reflecteren. De methodiek wordt ingevoegd in de bestaande structuren van de ROHA en zal aansluiten op de specifieke context waarin deze zorgverleners werken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
546002014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Stuij MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Mulier Instituut