Mobiele menu

Bibliotheek van tussenverhalen – Narratieve benadering in de jeugdsector door jongeren die navigeren tussen leefwerelden

Projectomschrijving

Het psychosociaal welzijn van jongeren die opgroeien tussen sociale, culturele en/of institutionele leefwerelden staat onder druk. Jongeren in tussenposities kampen vaak met het gevoel ‘niet goed genoeg’ te zijn. Dit wordt in de jeugdsector onvoldoende geadresseerd en staat ook burgerschapsvorming van jongeren in de weg. Toch weten deze jongeren veel over samenleven in diversiteit. In dit project werken jongeren, jeugdprofessionals en beleidsmakers samen om tussenposities te (h)erkennen als kracht. Dit doen we door met jongeren en cultuurmakers een narratieve benadering te ontwikkelen. Jongeren gebruiken creatieve expressie om hun eigen verhaal te vertellen en jeugdprofessionals leren daar op in te spelen. We stellen een bibliotheek samen met verhalen waar jongeren waardering en erkenning aan ontlenen. Jongeren trainen jeugdprofessionals en beleidsmakers in masterclasses om de bibliotheek te gebruiken, en daarmee psychosociale vaardigheden en burgerschapsvaardigheden te stimuleren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het psychosociaal welzijn van jongeren die opgroeien tussen sociale, culturele en/of institutionele leefwerelden staat onder druk. Jongeren in tussenposities kampen vaak met het gevoel ‘niet goed genoeg’ te zijn. Dit wordt in de jeugdsector onvoldoende geadresseerd en staat ook burgerschapsvorming van jongeren in de weg. Toch weten deze jongeren veel over samenleven in diversiteit. In dit project werken jongeren, jeugdprofessionals en beleidsmakers samen om tussenposities te (h)erkennen als kracht. Dit doen we door met jongeren en cultuurmakers een narratieve benadering te ontwikkelen. Jongeren gebruiken creatieve expressie om hun eigen verhaal te vertellen en jeugdprofessionals leren daar op in te spelen. We stellen een bibliotheek samen met verhalen waar jongeren waardering en erkenning aan ontlenen. Jongeren trainen jeugdprofessionals en beleidsmakers in masterclasses om de bibliotheek te gebruiken, en daarmee psychosociale vaardigheden en burgerschapsvaardigheden te stimuleren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07440332110022
Looptijd: 70%
Looptijd: 70 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J. Prins
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland