Mobiele menu

Bijdehand

Veel kinderen in achterstandswijken groeien op in een geïsoleerd leefklimaat waarin vaak weinig ruimte is voor persoonlijke aandacht. Sommige ouders hebben zelf problemen op te lossen en leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Bij buiten- en naschoolse opvang komen begeleiders vaak ook niet toe aan het geven van individuele aandacht. Hierdoor krijgen kinderen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Bijdehand: het buddyproject van de Nationale Jeugdraad koppelt kansarme kinderen tot 12 jaar uit achterstandswijken aan hbo-studenten. De student neemt het kind bij de hand en samen maken ze uitstapjes van het vertrouwde, maar vaak beperkte leven, naar een nieuwe omgeving: meedoen aan een voetbaltoernooi in de buurt, boeken uitzoeken bij de bibliotheek, naar een les breakdance in het wijkcentrum, noem maar op. Hierdoor krijgt het kind een bredere kijk op de samenleving en krijgt het kansen aangeboden om zichzelf te ontwikkelen.

Verslagen


Eindverslag

Project Bijdehand was een project van NJR dat zich richtte op kinderen van 9 t/m 12 jaar die opgroeien in kansarme omstandigheden en baat hadden bij meer individuele aandacht. Deze kinderen werden ‘bij de hand genomen’ door daarvoor toegeruste, intrinsiek betrokken studenten uit het hoger onderwijs. Samen maakte ze gedurende een aantal maanden een ontdekkingsreis door de samenleving. De koppels deden bijvoorbeeld mee aan een voetbaltoernooi in de buurt, gingen naar een museum of namen deel aan een breakdanceles in het buurthuis. Door middel van activiteiten zette het maatje zich in om de ontwikkeling van het kind te bevorderen en het sociale netwerk van het kind te versterken. Het streven bij elk traject was dat het kind ook na project Bijdehand op een structurele wijze gebruik blijft maken van activiteitenvoorzieningen in de wijk. Door op lokaal niveau duurzame samenwerkingsstructuren te initiëren, wordt de deelname van deze kinderen aan de samenleving ook na Bijdehand gestimuleerd.

Bijdehand is het buddyproject van NJR waarbij kinderen van 9 tot 12 jaar aan bevlogen studenten worden gekoppeld. Bijdehand richt zich daarbij op kinderen die opgroeien in kansarme omstandigheden en baat hebben bij meer individuele aandacht. Studenten, die geworven worden via samenwerkingsverbanden met diverse hogescholen, worden getraind om kinderen te leren eigen talenten te kennen en te ontwikkelen. Buddykoppels ontdekken samen wat er allemaal te doen is in de buurt maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld door mee te doen aan een voetbaltoernooi in de buurt, te wandelen door het park of naar een breakdanceles te gaan in het buurthuis. Door die ervaringen te bieden, wil Bijdehand wijkactiviteiten en -voorzieningen toegankelijker maken voor deze kinderen en hun ouders. Naast het bieden van individuele aandacht voor het kind, treedt de buddy dus ook op als middelaar tussen het kind en voorzieningen. Het kind ontwikkelt een bredere kijk op de samenleving waarin zijn of haar ontwikkelingskansen centraal komen te staan. Door professionals uit brede school verbanden, wijkvoorzieningen en docenten van HBO’s expliciet mede-eigenaar te laten zijn van projectactiviteiten, worden de netwerken die met Bijdehand ontstaan niet alleen verbreed en verdiept, maar ook geschikt voor inbedding binnen bestaande of nieuwe structuren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410112015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Roor
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Nationale Jeugdraad