Bijeenkomsten Keuzes in de laatste levensjaren

Projectomschrijving
Bijeenkomsten keuzes in de laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!

Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiekgericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren voor ouderen georganiseerd door ouderen en professionals samen. Deze bijeenkomsten voorzien zeer duidelijk in een behoefte van ouderen.

Resultaten

De bijeenkomsten zijn gedurende de projectperiode 8 keer georganiseerd. Hierop is het format voor de bijeenkomsten geperfectioneerd en is er een overzicht gemaakt met de veel gestelde vragen en de antwoorden erop, alsmede een toolkit hoe een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

De landelijke verspreiding vindt plaats door:

  • de inhoudelijke kennis en het format van de bijeenkomsten te verspreiden via de website www.beteroud.nl;
  • aan te sluiten bij de leergemeenschap Zingeving van BeterOud;
  • een landelijke nascholing te ontwikkelen en te organiseren voor kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde.

Meer informatie

-    Bijeenkomst over keuzes die ouderen kunnen maken in hun laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!

Ook interessant voor u
Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Verslagen

Eindverslag

Bijeenkomsten keuzes in de laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!

Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiek gericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren voor ouderen georganiseerd door ouderen en professionals samen. Deze bijeenkomsten voorzien zeer duidelijk in een behoefte van ouderen.

Samenvatting van de aanvraag
In dit plan wordt uiteen gezet hoe het regionale netwerk ouderenzorg rondom het Leids Universitair Medisch Centrum, dat is voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg, samen met het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord de verbinding wil versterken met BeterOud. De inhoud van deze subsidieaanvraag is samen met het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord bedacht en vormgegeven door partijen uit het regionale netwerk. Het wordt ondersteund door BeterOud. Het Ouderenberaad is één van de ouderendelegaties die eveneens deelneemt aan het landelijk Ouderenplatform van BeterOud. Het Ouderenberaad stelt zich ten doel knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren, en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of voorstellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie te formuleren. Het wil vooral de stem van kwetsbare ouderen laten horen aan beleidsmakers en andere betrokkenen in de regio Zuid-Holland Noord. Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiek gericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren voor ouderen georganiseerd door ouderen en professionals samen. Deze bijeenkomsten voorzien zeer duidelijk in een behoefte van ouderen. Nu BeterOud zich de komende jaren onder andere gaat concentreren op het thema ‘Zingeving’, is dit een gezamenlijk onderwerp waarop we graag samen willen gaan werken. BeterOud wil samen met de ‘Coalitie van betekenis tot het einde’ leerinterventies gaan ontwikkelen om ouderen en hun naasten ertoe te bewegen om het gesprek aan te gaan over de keuzes in de laatste levensjaren. Ons regionale product is prima passend om dit doel te bereiken: synergie tussen beide partijen is overduidelijk!
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
63300095124
Looptijd:
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M.F. van Weering
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center