Bijles Buddy's

Projectomschrijving

Bijles Buddy’s werden op basis van hun expertise gekoppeld aan kwetsbare jongeren uit de armste wijken van Nederland. Ze maakten samen online huiswerk, ondersteunden bij schoolopdrachten, gaven verdiepende uitleg, bijlessen en hielpen bij vragen. Dit zorgde ervoor dat de leerlingen de stof beter begrepen, meer zelfvertrouwen kregen, beter voorbereid waren op hun toetsen en minder kans hadden op onderwijsachterstand in coronatijd. Naast het geven van inhoudelijke ondersteuning gaven de Buddy’s de leerlingen het gevoel er niet alleen voor te staan, waardoor zij zich minder snel isoleerden.

De Bijles Buddy’s ontwikkelden verschillende persoonlijke vaardigheden. Denk aan luisteren, coachen en didactische vaardigheden zoals uitleggen. Ze waren een rolmodel voor de leerlingen en andere jongeren. Het delen van ervaringen tijdens een online intervisie leidde tot herkenning, meer feeling met het project en het optimaliseren van de bijlessen. Daarnaast leerden zij hoe het is om iets te betekenen voor een ander en maakten kennis met verschillende culturen en achtergronden.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
De programma’s van Stichting IMC Weekendschool zijn met het sluiten van de scholen fysiek tijdelijk stilgelegd. Ook wij zijn in staat gebleken om in korte tijd, alternatief afstandsonderwijs te creëren en aan onze leerlingen aan te bieden. Maar we hebben ook gemerkt dat er zorgen zijn bij onze (oud)-leerlingen. Zorgen om cijfers die snel opgehaald moeten worden nu de centrale examens geen doorgang meer hebben en zorgen om het maken van huiswerk, dat met het hele gezin in quarantaine soms een behoorlijke uitdaging is. Vanuit IMC Alumni en Conceptbegeleiding kwam daarom het idee om online bijles ondersteuning te organiseren voor onze leerlingen en alumni. Met dit project geven jongeren online bijlessen aan kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben. Bijles in breedste zin van het woord: ook mentale ondersteuning in deze lastige tijden van zelfstudie waarbij het zorgen voor structuur en discipline om huiswerk te doen soms om een steuntje in de rug vraagt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430020282
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. van den Hoek
Verantwoordelijke organisatie:
IMC Weekendschool