Mobiele menu

BINK: Buiten In de Natuur sporten en bewegen voor Kinderen met een chronische aandoening

Projectomschrijving

Sporten en voldoende bewegen is goed voor een gezonde ontwikkeling, dus ook voor kinderen met een chronische aandoening op het reguliere basisonderwijs. Echter, voor deze kinderen is het soms lastig om mee te doen met de gewone sporten en is het speciale sportaanbod vaak niet passend. BINK is voor hen de oplossing. BINK is een stoer buitenspeel- en beweegprogramma welke aansluit bij de mogelijkheden van het kind en wordt begeleid door fysiotherapeuten en ALO geschoolde sportinstructeurs. Belangrijke programma ingrediënten zijn: plezier in bewegen, overwinnen van beweegangst, stimuleren van actief beweeggedrag, zelfvertrouwen en samenwerken. Bij BINK wordt gebruik gemaakt van Beweegwijs zodat kinderen gestructureerd en stap voor stap leren welke speel- en beweegmogelijkheden er zijn als je een aandoening hebt. Kinderen worden vanuit de zorg naar BINK doorverwezen. Er wordt in dit project nauw samengewerkt met de kindergeneeskunde afdelingen van Amsterdam UMC (AMC & VUmc) en READE.

Verslagen


Eindverslag

BINK is een stoer buitenspeel- en beweegprogramma onder begeleiding van professionals, gericht op kinderen met een chronische aandoening waarbij de ziekte niet invaliderend is, maar (tijdelijk) fysiek beperkend. Bij BINK wordt een veelzijdig programma aangeboden waarbij plezier tijdens spelen en bewegen de boventoon voert. Er is gewerkt aan de motoriek en het stimuleren van bewegen en werd getracht kinderen door te laten stromen naar het reguliere sportaanbod. Aan het BINK programma hebben vijf kinderen met een chronische ziekte deelgenomen. Zij hebben het programma positief beoordeeld en hebben gedurende het programma plezier in bewegen ervaren. Ondanks alle wervingsactiviteiten in Amsterdam, is de instoom zeer laag gebleven en is het project vroegtijdig gestaakt. De reden voor de lage instroom is niet helder geworden. In zijn algemeenheid hebben we moeten concluderen dat het BINK programma niet gepast heeft bij de vraag van ouder en/of kind met een chronische aandoening of dat deze nog onvoldoende onder de aandacht is gekomen bij ouders en kind via de betrokken zorginstellingen.

BINK is een stoer buitenspeel- en beweegprogramma onder begeleiding van professionals, gericht op kinderen met een chronische aandoening waarbij de ziekte niet invaliderend is, maar (tijdelijk) fysiek beperkend. Bij BINK wordt een veelzijdig programma aangeboden waarbij plezier tijdens spelen en bewegen de boventoon voert. Het eerste subsidiejaar is enerzijds besteed aan het uitwerken van het inhoudelijke programma BINK samen met de partners en de interventiegroep. Anderzijds is het jaar gebruikt om het BINK-programma onder de aandacht te brengen bij verschillende Amsterdamse zorgaanbieders, zorg partners en de doelgroep zelf.
Er zijn dit jaar 25 kinderen aangemeld, waarvan er na een intakegesprek met de betrokken fysiotherapeut 12 geïncludeerd zijn op basis van de door de partners opgestelde inclusiecriteria.
Zoals gepland is BINK dit jaar gestart in Amsterdam Oost bij locatie Jeugdland. Jeugdland biedt de ruimte en mogelijkheden om het stoere BINK-programma in al zijn facetten op een leuke manier uit te kunnen voeren. Er is daar gestart met een kleine groep van vijf kinderen. Daarnaast is er ook al gesproken over starten in Amsterdam West, wat een tiental extra aanmeldingen opgeleverd heeft. Maar de organisatie voor West is nog niet rond. Als oplossing daarvoor kunnen deze kinderen nu of meedoen met BINK in Amsterdam-Oost, of op een wachtlijst blijven staan voor West. Voor de kinderen die graag mee willen doen in Amsterdam Oost maar geen vervoer hebben om daar te komen wordt op dit moment naar een oplossing gezocht.
Tot nu toe zijn zowel ouder als kinderen zeer enthousiast over het programma en de professionele begeleiding. In het komende jaar zal gewerkt worden aan de inclusie van nog meer kinderen, de uitvoer van BINK en de borging van BINK in de toekomst. In het komende jaar zal gewerkt worden aan de inclusie van nog meer kinderen, de uitvoer van BINK en de borging van BINK in de toekomst.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen de kindergeneeskunde zijn er vele diagnoses die een chronisch karakter hebben en de kinderen fysiek beperken. Voor de kinderen waarbij de ziekte niet invaliderend is, maar (tijdelijk) fysiek beperkend is bewegen belangrijk om de fysieke gezondheid te verbeteren. Voor hen is het huidige sport- en beweegaanbod echter nog niet toereikend. BINK biedt uitkomst. BINK is een stoer buitenspeel- en beweegprogramma welke wordt begeleid door fysiotherapeuten en ALO geschoolde sportinstructeurs. Het programma sluit aan bij de specifieke beperkingen en doelen van de kinderen met ziektes als astma, reuma, diabetes, hartaandoeningen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn en kanker. Juist kinderen met deze diagnoses blijken lastig over de drempel te stappen naar meer bewegen, sport en buitenspelen. Ouders en kinderen weten nog onvoldoende wat mag, en wat niet mag, in relatie tot hun aandoening en sporten en bewegen. Ze bevinden zich in het regulier onderwijs en speciale programma’s omtrent bewegen worden hier niet direct aangeboden. Ze spelen te weinig buiten en participeren nog onvoldoende in sport. Sportaanbod BINK De hoofdaanvrager, USC Fysiotherapie, heeft samen met Daarbuiten en haar partners de ambitie en wens om inactieve kinderen van 6-12 jaar, met een chronische aandoening, die op het regulier onderwijs zitten in de omgeving van Amsterdam, dagelijks meer plezier in bewegen te laten ervaren. Zij willen hen weer mee laten doen aan leuke fysieke activiteiten en hen stimuleren in buitenspelen en sporten met hun leeftijdsgenootjes. Buitenspelen en buiten sporten heeft grote meerwaarde voor de gezondheid. BINK sluit hierop aan en wordt buiten aangeboden. Met dit unieke programma wordt gewerkt aan het uithoudingsvermogen, kracht, balans en coördinatie. Belangrijke programma ingrediënten zijn: plezier in bewegen, overwinnen van beweegangst, stimuleren van actief beweeggedrag, zelfvertrouwen en samenwerken. Beweegwijs Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek van Beweegwijs waar kinderen kennismaken met een breed scala aan beweegactiviteiten om ze stap voor stap te leren welke speelmogelijkheden er zijn. Het BINK-programma wordt zo op gestructureerde en creatieve wijze ingevuld en zal met verschillende speelthema’s worden aangepast aan de doelgroep. Naast spelen en bewegen leren kind en ouders over de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van bewegen in relatie tot hun aandoening. Instroom kinderen naar BINK Doordat BINK een samenwerking is met de kinderreumatologie afdeling van READE en de kindergeneeskunde afdelingen van AMC & VUmc zal de instroom van kinderen naar BINK worden vergemakkelijkt. Kinderen worden vanuit de zorg naar BINK doorverwezen als zij voldoen aan de inclusiecriteria van het programma. Naast dat BINK een stoer buitenspeel- en beweegprogramma is, kan BINK ook bijdragen aan het herstellen van de gevolgen van hun aandoening. Vergroten beweegaanbod in Amsterdam De gemeente Amsterdam onderschrijft de noodzaak voor het vergroten van het beweegaanbod voor kinderen met een chronische aandoening. De gemeente Amsterdam ondersteunt deze aanvraag vanwege het eigentijdse karakter van het programma, de nu nog slecht bereikte doelgroep die hiermee wordt geactiveerd en de goede aansluiting met de doelstellingen van de stad.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K.I. Braam
Verantwoordelijke organisatie:
USC Fysiotherapie