Biomarkers for improving the cost-effectiveness and safety of pemetrexed

Projectomschrijving

Samenvatting bij afronding

Om de doelmatigheid van pemetrexed bij de behandeling van longkanker te kunnen verbeteren is binnen dit project onderzocht welke (genetische) factoren van belang zijn voor de werkzaamheid en veiligheid. In totaal namen 199 patiënten deel aan deze studie. Resultaten
In deze studie kwamen de werkzaamheid, veiligheid, kwaliteit van leven en voorspellende factoren voor overleving overeen met de uitkomsten van eerder onderzoek. Er zijn nog geen genetische factoren gevonden die bruikbaar zijn in de klinische praktijk. Met een nieuwe vragenlijst (CTSQ) voor het meten van patiënt-tevredenheid kwam naar voren dat ongeacht de achteruitgang van kwaliteit van leven, de patiënten toch tevreden zijn over de behandeling, terwijl de meerderheid weet dat de behandeling de longkanker niet zal genezen. De CTSQ kan belangrijke aanvullende informatie geven vanuit het perspectief van de patiënt in de besluitvorming rondom behandeling en daarmee de doeltreffende inzet van pemetrexed.
Uit de studie lijkt het beeld naar voren te komen dat pemetrexed een waardevolle bijdrage levert aan de behandeling van longkanker en over het algemeen goed verdragen wordt.

Samenvatting bij start

Veel nieuwe geneesmiddelen tegen kanker zijn erg duur, hebben ernstige bijwerkingen en zijn niet bij iedere patiënt effectief. De doelmatigheid van deze geneesmiddelen zou enorm verbeteren wanneer we zouden weten welke genetische factoren van belang zijn voor de effectiviteit en veiligheid. In dit voorstel gaan een aantal grote klinische en onderzoeksafdelingen van het Erasmus MC op zoek naar factoren, die van belang zijn voor de effectiviteit en veiligheid van pemetrexed (Alimta), een nieuw geneesmiddel tegen longkanker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste analysetechnieken van genetische factoren en geneesmiddelmetabolisme. Met een analyse van de genetische factoren kunnen we bestuderen of personen met een bepaald genetisch profiel een betere klinische reactie op pemetrexed hebben dan andere personen en welke verschillen er zijn tussen deze individuen. Tevens kunnen we bekijken bij welk genetisch profiel relatief veel bijwerkingen optreden. Op deze wijze kunnen we in de toekomst dure geneesmiddelen effectiever toepassen.
Producten
Titel: Results Outcomes Research and Pharmacoeconomic Evaluation Dossier Pemetrexed (Alimta®) for the first line treatment of: Advanced non-squamous non-small cell lung cancer
Auteur: S Visser, BH Stricker, J Aerts
Titel: Prediction of response to pemetrexed in NSCLC by immunohistochemical phenotyping based on gene expression profiles
Auteur: S Visser, J Hou, K Bezemer, L de Vogel, B Stricker, S Philipsen, JG Aerts .
Titel: Satisfaction with therapy and the relation with quality of life in patients with advanced NSCLC receiving chemotherapy
Auteur: S Visser, M de Mol, C Cheung, N van Walree, J van Toor, BL Den Oudsten, B Stricker, J Aerts 1,
Titel: Patients’ feelings about side-effects are predictive for (Health Related) Quality of Life in patients with advanced stage lung cancer treated with chemotherapy
Auteur: De Mol M, Visser S, Den Oudsten BL, Van Walree NC, Belderbos HNA, Aerts JGJV
Titel: A new quantification method for assessment of plasma concentrations of pemetrexed and its polyglutamate metabolites
Auteur: Marcel P Stoop, Sabine Visser, Evert van Dijk, Bruno H Stricker, Theo M Luider, Joachim GJV Aerts
Titel: Depressive symptoms, performance score, and personality traits as predictors of (Health Related) Quality of Life in patients with advanced stage lung cancer
Auteur: De Mol M, Visser S, Van Walree NC, Belderbos HNA, Aerts JGJV, Den Oudsten BL
Titel: Expression Profiling-Based Subtyping Identifies Novel Non-small Cell Lung Cancer Subgroups and Implicates Putative Resistance to Pemetrexed Therapy
Auteur: Jun Hou, Margaretha Lambers, Bianca den Hamer, Michael A den Bakker, Henk C. Hoogsteden, Frank Grosveld, Joost Hegmans, Joachim Aerts, Sjaak Philipsen
Magazine: Journal of Thoracic Oncology
Titel: A new quantification method for assessing plasma concentrations of pemetrexed and its polyglutamate metabolites
Auteur: Marcel P. Stoop, Sabine Visser, Evert van Dijk, Joachim G.J.V. Aerts, Bruno H. Stricker, Theo M. Luider
Magazine: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
Titel: A new ultrafast and high-throughput mass spectrometric approach for the therapeutic drug monitoring of the multi-targeted anti-folate pemetrexed in plasma from lung cancer patients
Auteur: Roland JW Meesters, Robin Cornelissen, Rob J van Klaveren, Robert de Jonge, Ethan den Boer, Jan Lindemans, Theo M Luider
Magazine: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Titel: Reliability and validity of the Cancer Therapy Satisfaction Questionnaire in lung cancer
Auteur: Cheung K, de Mol M, Visser de S, Den Oudsten BL, Stricker BH, Aerts JGJV
Magazine: Quality of Life Research
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Many recently introduced drugs against cancer are very expensive and a major burden to hospital budgets. Although there is a large variation in drug response between individuals, most pharmaceutical companies do not put much effort into pharmacogenetic profiling of patients to study genetic variation in reponse and toxicity of registered drugs. Pemetrexed is a recently introduced drug against mesothelioma and non-squamous non-small cell lung cancer. In this research proposal, two types of biomarkers are studied for their association with effectiveness and toxicity of pemetrexed. First, by assessing levels of pemetrexed and metabolites in lymphocytes, and in pulmonary tissue obtained for diagnostic procedures. Second, by studying genetic determinants for the pharmacokinetic and pharmacodynamic effects of pemetrexed. Hereto, 200 patients on pemetrexed from the Rotterdam region will be enrolled in a prospective cohort study to investigate the association with primary and secondary outcomes, such as tumor response, time to progression, toxicity, overall survival, quality-of-life, and patient satisfaction. Cost-effectiveness and cost-utility measures will be assessed.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
152001017
Looptijd:
2011
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.H.C. Stricker PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC