Mobiele menu

Biomechanical precision diagnostics in osteoarthritis

Artrose is een gewrichtsaandoening die vanaf middelbare leeftijd veel voorkomt en de belangrijkste veroorzaker is van fysieke beperkingen in het dagelijks leven. Momenteel hebben meer dan 1.2 miljoen Nederlanders artrose. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende 20 jaar bijna verdubbelen. We kunnen artrose niet genezen en hebben maar matig effectieve symptomatische behandelingen. Bij artrose spelen zowel biochemische processen (ontstekingen en weefselafbraak/aanmaak) als biomechanische processen (ongunstige krachten in het gewricht) een belangrijke rol. Onderzoek naar behandelingen om de ziekte te stoppen heeft zich vooral op de biochemische processen gericht en is tot nu toe niet succesvol geweest. Behandeling om de biomechanische invloeden te veranderen wordt nog niet patiënt-specifiek toegepast en zeker niet in een vroeg stadium. Wanneer we goed kunnen diagnosticeren of er bij een patiënt ongunstige krachten werken op het gewricht, zouden we juist die patiënten biomechanische behandelingen kunnen aanbieden Wanneer we dat in een vroeg stadium doen, voordat de gewrichtsweefsels door het artrose proces zijn veranderd, hebben we een veel grotere kans de artrose te kunnen stoppen of vertragen. Met expertise vanuit de Technische Universiteit Delft en vanuit Erasmus MC willen we meetapparatuur opzetten om de biomechanische component in een patiënt te kunnen vaststellen (tijdens lopen, hardlopen, en lopen op instabiele ondergrond); dit type apparatuur is er nog niet in Nederland. Door in combinatie hiermee ook de gewrichtsvorm van de patiënt met MRI ook in kaart te brengen, kunnen we nagaan of en waar er ongunstige krachten optreden in het gewricht. We hebben dan een precieze biomechanische diagnostiek voor de patiënt. We gaan dit testen bij 20 gezonde proefpersonen, bij 30 personen met beginnende artrose, en bij 30 personen met een voorste kruisband letsel (met hierdoor een hoog risico om artrose te ontwikkelen). We meten deze personen twee jaar later weer en kijken wat de biomechanische invloed is, én door na te gaan of het gewricht zich ongunstig heeft ontwikkeld juist daar waar de krachten ongunstig waren. Aan de hand van alle gegevens over krachten tijdens het belasten en de vorm van de gewrichtsweefsels, zullen we in het tweede deel van het project computermodellen bouwen waarin we allerlei bestaande en nieuwe biomechanische behandelingen kunnen simuleren in die specifieke situaties. Door dit project zullen we in staat zijn om precieze biomechanische diagnostiek uit te voeren, en vast te stellen of er een ongunstige biomechanische component aanwezig is die behandeld zou moeten/kunnen worden. We zullen met computermodellen veelbelovende biomechanische interventies identificeren voor de patiënt specifieke situatie. Deze kunnen we na afloop van het project in de kliniek testen. Dit is de innovatie die we nodig hebben om patiënt specifieke interventies voorhanden te hebben die het artrose proces al in een vroeg stadium kunnen stoppen.

Producten

Titel: Osteoarthritis year in review 2021: mechanics
Auteur: Harlaar J, Macri EM, Wesseling M
Magazine: Osteoarthritis Cartilage
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.joca.2021.12.012
Titel: Personalized neural control yields increased knee joint contact forces during gait in knee OA (a case study).
Auteur: M. Wesseling, K. Veerkamp, D. Wildöer, J. Schrijvers, M. van der Krogt, J. Harlaar.
Magazine: Osteoarthritis Cartilage (supplement)
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.joca.2022.02.177

Kenmerken

Projectnummer:
09120011910052
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %
2020
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum