Mobiele menu

Blended Care for Depression in Secondary Care

Projectomschrijving

Blended depressie behandeling bestaat uit een combinatie van face-to-face en online
therapie. Deze vorm van behandelen is in opkomst maar er is nog weinig bekend over de doelmatigheid hiervan. Deze pilotstudie onderzocht de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van blended cognitieve gedragstherapie (CGT) in de specialistische ambulante GGZ. 102 depressieve patiënten werden via loting toebedeel aan blended of face-to-face CGT. Blended therapie blijkt haalbaar en acceptabel voor patiënten en behandelaren. Beide groepen verschillen na 20 weken niet significant van elkaar voor wat betreft de behandeluitkomsten.
Deze zijn bij blended CGT, in vergelijking met reguliere CGT, zowel licht beter (afname
depressieklachten/ toename kwaliteit van leven), als licht slechter (diagnose/klinisch
significante verbetering depressie). De therapietrouw onder de blended behandelgroep was significant hoger dan de reguliere behandelgroep. Deze hogere therapietrouw kan een van de oorzaken zijn waardoor de blended behandelgroep, tegen de verwachting in, wel hogere kosten genereerde. Deze pilotstudie is één van de eerste in haar soort en de uitkomsten moeten dan ook voorzichtig geïnterpreteerd worden en tonen ook aan dat meer onderzoek naar blended behandelvormen nodig is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Eindverslag

Blended depressie behandeling bestaat uit een combinatie van face-to-face en online therapie. Deze vorm van behandelen is in opkomst maar er is nog weinig bekend over de doelmatigheid hiervan. Deze pilotstudie onderzocht de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van blended cognitieve gedragstherapie (CGT) in de specialistische ambulante GGZ. 102 depressieve patiënten werden via loting toebedeel aan blended of face-to-face CGT. Blended therapie blijkt haalbaar en acceptabel voor patiënten en behandelaren. Beide groepen verschillen na 20 weken niet significant van elkaar voor wat betreft de behandeluitkomsten. Deze zijn bij blended CGT, in vergelijking met reguliere CGT, zowel licht beter (afname depressieklachten/ toename kwaliteit van leven), als licht slechter (diagnose/klinisch significante verbetering depressie). De therapietrouw onder de blended behandelgroep was significant hoger dan de reguliere behandelgroep. Deze hogere therapietrouw kan een van de oorzaken zijn waardoor de blended behandelgroep, tegen de verwachting in, wel hogere kosten genereerde. Deze pilotstudie is één van de eerste in haar soort en de uitkomsten moeten dan ook voorzichtig geïnterpreteerd worden en tonen ook aan dat meer onderzoek naar blended behandelvormen nodig is.

Het project blended care voor depressie richt zich op de behandeling van depressie op basis van Cognitieve Gedragstherapie in de ambulante, gespecialiseerde (tweedelijns) zorg. Het betreft een samenwerkingsproject tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en de Amsterdamse behandelorganisatie GGZ InGeest. Blended care houdt in dat een deel van de behandeling face-to-face (bij een therapeut) plaatsvindt en een deel via het Internet. De achterliggende gedachte is dat in een dergelijke therapie de voordelen van face-to-face behandeling (zoals de ondersteuning door een therapeut) worden gecombineerd met die van een Internet behandeling (zoals de vrijheid om een deel van de therapie in eigen tijd en ruimte uit te voeren). Wij verwachten dat patiënten baat zullen hebben bij deze nieuwe vorm van depressiebehandeling, maar ook dat de kosten van deze behandeling lager zijn dan die van een volledige face-to-face behandeling. In de periode 2013-2016 gaan wij in een pilotstudie in twee behandelcentra onderzoeken of deze aanname over de kosteneffectiviteit juist is. In de studie wijzen we N = 150 deelnemers met ernstig depressieve klachten op basis van toeval toe aan een standaardbehandeling (geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie; n = 75) of aan de blended behandeling (n = 75; geprotocolleerde CGT waarin de helft van de sessies online verlopen). Deelnemers worden vervolgens, in de dagelijkse praktijk, enkele maanden gevolgd. Door zowel de klinische effecten als de kosten van de behandeling nauwkeurig te meten is de kosteneffectiviteit van blended CGT in kaart te brengen via kosteneffectiviteitsanalyses en budget-impact analyses. Op basis van de resultaten kunnen zorginstellingen een goede inschatting maken van de gevolgen van de invoering van blended behandeling in de organisatie, en kunnen onderzoeksgroepen een goede inschatting maken van nut en noodzaak van grootschalige onderzoeken naar de (kosten)effectiviteit van blended CGT.

Samenvatting van de aanvraag

Objectives We will evaluate the clinical and cost-effectiveness of blended care treatment for patient with major depression (BC-D) in ambulatory secondary care. We assume that both forms of care will lead to similar clinical improvements but that the BC-D form can be offered at lesser costs. Design A multicentre, pragmatic randomized controlled trial with two parallel conditions and three measurements (baseline T0, 8 weeks after the start of the treatment (T1) and at 18 weeks post-treatment (T3). In parallel to this trial we will conduct an economic evaluation. Study Population Patients (18-65) with a diagnosis of major depression (DSM-IV) in secondary mental health care. Intervention Blended Care for Depression consist of 18 cognitive behavioural treatment (CBT) sessions (10 face-to-face and 8 web-based guided self-help modules). Treatment as Usual (TAU) will consist of a mean of 18 sessions of evidence-based face to face CBT treatments. Outcome Measures: Clinical The primary study outcome measure is: ‘changes in depressive symptoms’ measured by the Inventory of Depressive Symptoms- SR (IDS). Secondary outcomes include: social contacts and social participation (Loneliness & Affiliation Scale and the Social Participation Scale), locus of control (Mastery Scale) and psychological well being ( Psychological Well Being Scales). Outcome Measures: Economical (1) a disease-specific measure of treatment response, and (2) a generic measure of health gains, which will be expressed in quality adjusted life years, QALYs. Data on health care uptake and productivity losses will be collected with the TiC-P (iMTA, 2010) and quality of life will be assessed with the Dutch version of the EuroQol-5D (EQ-5D). which will be used as well for the BIA study. Sample size/data-analyse This pilot project entails a pragmatic randomized controlled trial. We will include 75 patients in each condition (total n= 150). The sample seize is based upon pragmatic considerations, given the limited budget and time frame (24 months) of this pilot. It enables us to conduct a cost-effectiveness analysis and budget impact analysis. Analyses will be done according to the iITT principle as well as the per protocol principle. Both the CEA and the CUA will be conducted from both the societal perspective and the heath care perspective. The BIA will be conducted using a health economic (Markov cohort) simulation model. Time Schedule 24 months: start April 1, 2013. Recruitment and inclusion start at June 2013 and will last 15 months. Doel Wij onderzoeken de klinische- en kosteneffectiviteit van blended-care behandeling (BC-D) voor patiënten met een major depressieve stoornis in de ambulante tweede-lijn. We gaan ervan uit dat BC-D tot even goede behandelresultaten leidt als TAU maar aangeboden kan worden tegen geringere kosten. Design Een multicenter, randomized pragmatische met twee parallelle groepen (BC-D v TAU) en drie meetmomenten (baseline T), 8 weken (T2) en na 18 weken na aanvang van de interventie (T2, post-treatment). Parallel aan de trial wordt een economische evaluatie uitgevoerd. Studiepopulatie Volwassenen (18 65 jaar) met een major depressieve stoornis(DSM-IV) die zich aanmelden bij tweedelijns GGZ-instellingen. Interventie BC-D bestaat uit 18 CGT sessies (10 face-to-face en 8 web-based begeleide zelfhulp modules). Treatment as Usual (TAU) bestaat uit 18 evidence based CBT sessies. Klinische uitkomstmaten De primaire uitkomstmaat is de afname van depressieve klachten: Inventory of Depressive Symptoms (IDS). Patiënten met een 50% symptoom reductie op the IDS, beschouwen we als ‘treatment’ responders. Secondaire uitkomsten zijn: sociale contacten en sociale participatie (Loneliness & Affiliation Scale en de Social Participation Scale); locus of control (Mastery Scale) en well being (Psychological Well Being Scales). Economische uitkomstmaten De TIC-P wordt gebruik voor het meten van de directe en indirecte zorgkosten (iMTA, 2010). Quality of Adjusted Life Years, QALYs , wordt gemeten met de Nederlandse versie van de EuroQol-5D (EQ-5D). De EuroQol-5D word ook gebruikt voor de budgetimpact modelleringsstudie. Sample size/data-analyse Wij includeren 75 patiënten in iedere conditie (totaal n= 150). Deze omvang is gebaseerd op pragmatische overwegingen gegeven de beperkte tijdsduur (24 maanden) en het overeenkomstige budget. De omvang stelt ons goed in staat om een kosten-effectiviteits en budgetimpact analyse uit te voeren. Analyses worden uitgevoerd op basis van ITT alsmede per protocol. We volgen de richtlijnen van de CONSORT Group. Het kosten-effectiviteits- en -utiliteits onderzoek wordt uitgevoerd vanuit zowel een zorg- als maatschappelijk perspectief. De budgetimpact-analyse wordt uitgevoerd op basis van Markov modellering. Tijdschema Het project duurt 24 maanden en begint in april 2013. Werving en inclusie van patiënten vangen aan in juni 2013 en duren 15 maanden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837001007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.M. Riper
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam