Mobiele menu

Blended learning: trainingen. Cultuursensitief behandelen voor GGZ professionals

Doel

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum ontwikkelt in dit praktijkproject een training ‘cultuursensitief behandelen’ waarin ggz-professionals handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is meer ggz-behandelaars trainen in cultuursensitief behandelen zodat grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve ggz-behandelaars. De training wordt ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Werkwijze

De ontwikkelde training wordt gegeven aan 30 ggz-professionals en zodoende getoetst. De verwachting is dat statushouders zich door de cultuur sensitieve benadering meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten).

Resultaten

Het doel was om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. Dit doel is volledig behaald en de ontwikkelde training is aan 30 ggz professionals gegeven.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond aangemerkt kunnen worden. Relatief weinig Syriërs (7%) hadden contact met een psycholoog of een psychiater.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft een training ontwikkeld gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt kregen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.

Het doel was om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. De ontwikkelde training is aan 30 zorgprofessionals gegeven.
Het doel van de training was dat door een cultuursensitieve benadering van GGz behandelaars statushouders zich meer begrepen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Deze doelen zijn behaald.

Een projectgroep met 3 experts van ARQ en 2 ervaringsdeskundigen (1 uit Syrië en 1 uit Eritrea) heeft de e-learning en een twee-daagse training ontwikkeld voor GGz behandelaars. In de e-learning is kennis opgenomen over aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie.

De twee daagse training is gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, om cultuursensitief te behandelen. Er is aandacht voor de bewustwording van eigen waarden en vooroordelen. In de training wordt de aard en relevantie van verklaringsmodellen uitgelegd. Deelnemers oefenen zowel in de training als in hun praktijk met het afnemen van het cultural formulation interview (CFI). De bespreking mondt uit in een behandelplan en een strategie om met de patiënt overeenstemming te bereiken over de behandeling.

De nieuw ontwikkelde training is geborgd, doordat ARQ Academy vanaf 2020 de training cultuursensitief behandelen aanbiedt aan GGz professionals en aan GGz instellingen.

Middels dit project is bereikt dat meer GGz behandelaars cultuursensitieve kennis en vaardigheden ontwikkelen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot GGz behandelaars die rekening houden met hun culturele achtergrond.

Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond kan worden aangemerkt. Het is opmerkelijk dat relatief weinig Syriërs (7%) contact hadden met een psycholoog of een psychiater.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum wil middels dit praktijkproject een training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.

Het doel is om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. In dit project wordt de ontwikkelde training gegeven aan 30 GGz professionals en wordt de training zodoende getoetst. Het doel van de training is dat door een cultuursensitieve benadering van de getrainde GGz professionals statushouders zich meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Middels dit project wordt beoogd dat meer GGz behandelaars deze kennis tot zich nemen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve GGz behandelaars.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636601005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. van Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Arq Foundation