Mobiele menu

Blijf op de been in regio Brabant-Zuidoost De implementatie van valpreventie beweeginterventie(s) en risico verminderende maatregelen voor 65plussers met een verhoogd valrisico

GGD BZO werkt in nauwe samenwerking met gemeenten, netwerkpartners en burgers, vraaggericht aan het bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Zuidoost-Brabant. Valongevallen zijn een belangrijk probleem bij ouderen. Letsel door vallen kan veel impact hebben op de zelfredzaamheid van ouderen, hun kwaliteit van leven en het langer thuis wonen. Valpreventie is erop gericht het risico op vallen te verminderen of voorkomen. Gemeenten krijgen de taak om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder. Doel van het project is te onderzoeken wat nodig is om erkende valpreventieve interventies regionaal te implementeren en borgen en om na te gaan hoe deze projecten zo goed mogelijk op de lokale context kunnen aansluiten. Door het monitoren en evalueren van de implementatie van erkende interventies in de lokale context én door deelname aan het leernetwerk, versterkt de GGD haar regionale kennis- en adviesfunctie bij preventieve interventies.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.C.M. Dieker MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Brabant-Zuidoost