Mobiele menu

Bloedstollend veilig: Safety II onderwijs gericht op antistolling in de master geneeskunde

Waar kunnen we beter beginnen met het aanwakkeren van het Safety-II-denken en het creëren van een Safety-II-cultuur dan in de opleiding geneeskunde? Studenten zien veel praktijkvariatie. Zodra bij hén het Safety-II-gedachtegoed gaat leven, heeft dit weerslag op een hele generatie artsen én hun omgeving.

Doel

Het doel van dit project is studenten leren werken met het Safety-II-gedachtegoed en inzicht krijgen in succesfactoren rondom antistollingszorg.

Werkwijze

Voorafgaand aan een co-schap doen studenten een ‘work-as-imagined’-opdracht voor 3 kritische situaties van een patiënt met antistolling. Tijdens het co-schap observeren de studenten voor deze situaties de ‘work-as-done’-situatie. Een docent-onderzoeker verzamelt kwalitatieve data in de vorm van veldnotities en interviews met studenten, patiënten en zorgverleners betrokken bij het medicatieproces. Na elke cyclus bespreken we bevindingen en stellen we succesfactoren rondom de antistollingstherapie vast.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022210005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F. van Rosse
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.