Mobiele menu

Bluestar

Projectomschrijving
Bluestar marine life biedt een educatief dagbesteding voor jongeren met beperking. Het doel is om dit op termijn uit te breiden. Met de beperking van Covid kon een aantal cliënten wegens allerlei beperking thuis komen zitten. Bluestar gebruikt de door ZonMw toegezegde financiële middelen voor inzet van een coach om een gedegen advies. Die krijgt tot taak een strategie en een marktonderzoek.

Gebruik
Het digitaal aanbieden van dagbesteding is geschikt voor cliënten met beperking die door allerlei redenen (COVID 19) thuis komen zitten en of thuis moeten revalideren. De cliënt of mantelzorger kan hulp inschakelen op het moment dat zich de vraag voordoet.

Voordelen
Digitaal aanbieden van dagbesteding en de zorgvraag van de cliënt hierdoor op een laagdrempelig wijze en passender aangeboden worden. Het is kosten efficient en medewerkers zijn minder tijd kwijt aan de reistijd en sneller beschikbaar. De medewerkers, cliënten en mantelzorgers zijn nauw betrokken bij het plan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002643
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Carlak
Verantwoordelijke organisatie:
Bluestar. Marine Life