Mobiele menu

"Boksmatties in Presikhaaf"

Op 1 september 2018 zijn wij, Boksacademie Orhan Delibas, gestart met ons tweejarig project Boksmatties in Presikhaaf. Boksacademie Orhan Delibas is een multiculturele boksschool met inloopmogelijkheden voor alle bewoners uit Arnhem en omgeving. Onze boksschool wordt geleid door een groep zeer ervaren hulpverleners en sportlieden en is gevestigd in de wijk Presikhaaf. Uit onderzoek is gebleken dat in deze wijk de werkloosheid hoog is en het bestedings- en bewegingsniveau laag. Als maatschappelijk betrokken club willen wij middels dit project jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kennis laten maken met de bokssport. En hen zo meer en structureel laten bewegen. Jongeren die extra begeleiding nodig hebben, gaan wij zogenaamde Missie-trajecten aanbieden. Hierin kunnen wij hen intensieve begeleiding bieden op gedragsniveau. Dit project zullen wij gaan volbrengen in samenwerking met onze partners uit Arnhem en het NIVM.

Verslagen


Eindverslag

Met ons project Boksmatties in Presikhaaf hebben wij zoveel mogelijk jongeren in de wijk laten kennismaken met de vechtsport. Dit hebben wij gedaan door, in samenwerking met diverse partners in de wijk, kennismakingslessen te geven en de jongeren op deze manier enthousiast te maken voor de vechtsport. De bedoeling is dat een deel van deze jongeren ook structureel blijft sporten. We hebben diverse middelen kunnen inzetten om de drempels om deel te kunnen nemen te verlagen.
Daarnaast hebben wij een groep jongeren en hun ouders intensieve begeleiding geboden op gedragsniveau.
Ook hebben wij, door het volgen van diverse opleidingen en het behalen van het Fight Right Keurmerk, kunnen investeren in het pedagogisch klimaat van onze vereniging.

Onze trainers zijn het afgelopen jaar dankzij de subsidie die we van ZonMw hebben mogen ontvangen gecertifieerd DWA docent. Door het volgen van de opleiding DWA bij het NIVM en kunnen wij als boksacademie Orhan Delibas, vanaf heden officieel gecertificeerde agressie en weerbaarheidstrainingen geven. Inmiddels zijn we druk om de partners (scholen en instanties) binnen Arnhem te benaderen om jongeren deel te kunnen laten nemen aan deze trainingen en diegene die dat nodig hebben sterker, weerbaarder in het leven te laten staan en gezonder met situaties om te kunnen gaan. Onze eerste officiële trajecten komen op dit moment binnen en gaan deze maand starten. Daarnaast zijn we volop bezig om boksen als sport onder de aandacht te brengen bij jongeren. We zijn het afgelopen jaar naar o.a. naar scholen, instanties, moskeeën, jongerenwerk geweest om daar demonstratielessen te geven om jongeren enthousiast te maken. Daarnaast hebben we dankzij de verkregen subsidie een boksfitgroep opgericht die uiteindelijk specifiek voor meisjes is. De afgelopen maanden is dit traject gestart. Hiermee hebben we in eerste jaar het fundament gelegd voor onze ambitie om boksen als middel in te zetten om gezond in het leven te staan, zowel fysiek als mentaal.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007325
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Boksacademie