Mobiele menu

Bonding in distance. A qualitative study into process and experiences with long term foster care placement after unintended pregnancy.

Hechting op afstand: Onderzoek naar het proces en de ervaringen met langdurige pleegzorg na een onbedoelde zwangerschap

Vraagstuk

Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie of om hun kind voor langere tijd bij een pleeggezin te laten wonen (langdurige pleegzorg). Hierbij blijft de juridische band tussen moeder en kind bestaan en kunnen de biologische ouder(s) contact houden met hun kind.

Onderzoek

Er is nog weinig bekend over de ervaringen van ouders en kinderen met langdurige pleegzorg. Hierdoor is het voor hulpverleners lastig om zwangere vrouwen over deze keuze te informeren. Deze informatie helpt hen om een weloverwogen keuze te maken. In deze studie wordt het keuzeproces, het verloop van langdurige pleegzorg en de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en pleegzorgwerkers onderzocht.

Verwachte uitkomst

Dit onderzoek zal nieuwe kennis opleveren over langdurige pleegzorg. Deze kennis wordt breed toegankelijk gesteld voor de doelgroep en organisaties betrokken bij het besluitvormingsproces.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: janneke.peelen@han.nl.

Producten

Titel: Afstand in Verbondenheid Presentatie
Auteur: Mieke Spek
Titel: Langdurige pleegzorg als alternatief voor adoptie: werkt het?

Kenmerken

Projectnummer:
554002005
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J. Peelen
Verantwoordelijke organisatie:
HAN University of Applied Sciences