Mobiele menu

Borging Ehealth toepassingen

De bewoners van ‘t Dijkhuis zijn veelal kwetsbare ouderen met één of meer chronische ziekten en beperkingen. Doordat we deze bewoners een veilig thuis willen bieden met zo veel als mogelijk eigen regie en om de zorg aan onze bewoners te waarborgen dienen we te kijken naar slimme en innovatieve oplossingen om dit te bewerkstelligen.

Dit doen wij door onder andere te werken met een viertal eHealth toepassingen, te weten; Slimme Toegang tot Woning, Telemonitoring & Telebegeleiding, Proactieve Personenalarmering en Beeldzorg. Na een zorgvuldige aanloop zijn wij half augustus, met al onze bevlogen zorgprofessionals, volop in de praktijk aan de slag gegaan met deze eHealth toepassingen.
Maar hoe houden wij dit vast en hoe schalen we verder op? En hoe gaan we zorgen voor een goede borging, nu we de eHealth toepassingen in de praktijk gebruiken?

Met de toegekende subsidie van ZonMW gaan we zorgen voor een optimale en afgebakende borging binnen de huidige werkprocessen van ’t Dijkhuis!

Verslagen


Eindverslag

Met de toegekende subsidie zorgt ‘t Dijkhuis voor een optimale en afgebakende borging binnen de werkprocessen! Om dit de bewerkstelligen is met de aandachtsvelders van de eHealthtoepassingen afzonderlijk geïnventariseerd in welke mate de toepassing gebruikt werden wat er nodig zou zijn het gebruik te optimaliseren, zodat dit geborgd is en blijft binnen de werkprocessen. De belangrijkste uitkomst was dat de toepassing niet optimaal gebruikt werd door enerzijds personeelstekort en de drukte en anderzijds doordat de werking soms niet duidelijk is. Nadat er een duidelijke instructie is gemaakt is er training gegeven aan zorgmedewerkers in tweetallen. Door dit vaak te herhalen is een domino-effect gecreëerd. Na iedere training is afgesproken dat de zorgmedewerker er direct mee aan de slag gaat, zodat het een onderdeel van de standaardwerkzaamheden is en blijft en zo geborgd wordt binnen de werkprocessen. Het gebruik van de eHealthtoepassingen is duidelijk toegenomen. Vooral het gebruik van beeldbellen en de slimme bril wordt veel actiever ingezet. De zorgmedewerkers zelf komen met andere ideeën hoe de toepassingen ingezet kunnen worden.

Kenmerken

Projectnummer:
838004050
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.C. van Oldeniel
Verantwoordelijke organisatie:
Woon-, zorg- en dienstencentrum 't Dijkhuis