Mobiele menu

Borging Geriatrisch Netwerk Berg en Dal

Doelen project en netwerk

Binnen dit project richt het Netwerk Berg en Dal zich op het versterken van de structuur van de netwerksamenwerking en borging van de in de deelprojecten ontwikkelde protocollen/werkafspraken. Het uiteindelijke doel is de blijvende verbetering van de zorg en welzijn van de kwetsbare ouderen/mensen met dementie en hun mantelzorgers in Berg en Dal.

We doen dit door:

  1. Verantwoordelijkheden en taken van de stuurgroep en het totale netwerk daaromheen te onderzoeken, te beschrijven en vast te leggen.
  2. Te werken aan een Dementievriendelijk Berg en Dal. Door informatievoorziening over Dementievriendelijkheid te verbeteren. Inbedding van Dementievriendelijkheid in gemeentelijk beleid. Verder willen we de vroegsignalering van dementie beter afstemmen en willen we actief werken aan acceptatie en begrip van mensen met dementie.
  3. De protocollen die ontwikkeld zijn op het gebied van probleemgedrag bij mensen met dementie te implementeren en in te bedden in de verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen in Berg en Dal.

Producten

Titel: Groslijst Zorg en welzijn voor ouderen in Berg en Dal 2012-2021
Auteur: Fred Wolters
Titel: Profiel netwerkverbinder
Auteur: Stuurgroep Berg en Dal
Titel: Dementiewijzer Berg en Dal
Auteur: Petra Kregting
Titel: Presentatie Berg en Dal
Auteur: Tamara Kroes
Titel: Zorg en Welzijn voor ouderen in Berg en Dal 2021-2022 Geriatrisch Netwerk Berg en Dal
Auteur: Fred Wolters
Titel: Governing strategic tensions in inter-organizational networks Strategy as practice in a primary care network in Berg en Dal, the Netherlands
Auteur: Tamara Kroes BSc

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting
Het Netwerk in Berg en Dal bestaat sinds 2012 en wil proactieve, samenhangende zorg en welzijn bieden aan kwetsbare ouderen. Zij doet dit met succes. Binnen dit project hebben wij ons gericht op het versterken van de structuur van de netwerksamenwerking en borging van de in de deelprojecten ontwikkelde protocollen / werkafspraken. Het uiteindelijke doel is de blijvende verbetering van de zorg en welzijn van de kwetsbare ouderen / mensen met dementie en hun mantelzorgers in Berg en Dal (het dorp Berg en Dal is een van de 13 kernen van Gemeente Berg en Dal).

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking binnen het netwerk van Berg en Dal. In dit onderzoek zijn ook de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven van het netwerk. Alsmede de besturing en het profiel van de netwerktrekker.Ook is er een meerjarenplan opgesteld.

Het protocol omgaan met probleemgedrag bij dementie is herschreven voor de kleinschalige woonvorm. Deze maanden hebben we de samenwerking van de huisarts - SO- psycholoog en de verzorging op elkaar afgestemd tot een werkbaar geheel met meer aandacht voor proactieve zorg op het gebied van probleemgedrag. Daarnaast is er scholing gegeven aan de medewerkers over dementie.

We hebben gewerkt aan een Dementievriendelijk Berg en Dal. Door informatievoorziening over Dementievriendelijk in te bedden via flyer en wijk/buurtkrant. Inbedding van Dementievriendelijk in Gemeentelijk beleid en de ambtenaar met ouderenzorg in de portefeuille toe te voegen aan de stuurgroep om daarmee onder andere te stimuleren dat de gemeente actief gaat participeren. Ook heeft er professionele afstemming plaatsgevonden over de vroegsignalering van mensen met dementie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639542002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Wolters
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Berg en Dal