Mobiele menu

Borging inbedding en verbinding Gelderland-Midden

Doel

Het project bestaat uit 2 deelprojecten:

  1. Het keten brede Meld- en Adviespunt voor acute situaties heeft als doel een doorlopende zorglijn te realiseren en te handelen op een manier die past bij de betrokkenen.
  2. Het regionaal Meldpunt voor niet-acute casussen moet signalen over kwetsbare inwoners sneller op de juiste plek terecht laten komen.

Werkwijze

Het Meld- en Adviespunt voor acute situaties fungeert onder de verantwoordelijkheid van Pro Persona. Professionals maken een melding als er mogelijk sprake is van een acute ggz vraag en zij kunnen om advies vragen. In het project wordt de verbinding gelegd met het gemeentelijk sociaal domein, zodat men bekend is met de aanpak vanuit het gemeentelijke sociaal domein en vice versa. Verder wordt meer ingezet op tijdige vooraanmeldingen.

Voor het regionale Meldpunt niet-acute casussen zijn sinds oktober 2019 in de regio stappen gezet. Prille ontwikkelingen zoals het landelijk meldnummer zorgwekkend gedrag maken dat dit meer tijd vraagt. Gemeenten besluiten mede op basis van de projectervaringen over de inrichting van de meldinfrastructuur.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638018011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.M. Alting
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden