Mobiele menu

Borging Ons Raadhuis

Ons Raadhuis is een tussenvoorziening (tussen buurthuis en dagopvang) waar ouderen welkom zijn, ongeacht hun beperkingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een professionele kracht. Elke dag kunnen ouderen in en uit lopen, meedoen aan activiteiten of een kopje koffie drinken. Zo’n 365 deelnemers per week maken hier gebruik van. Mensen vinden in Ons Raadhuis gezelligheid, activiteiten en soms zelfs ‘een thuis’.

Het project ‘Borging Ons Raadhuis’ draagt op directe en indirecte wijze bij aan de vermindering van eenzaamheid onder ouderen. Direct door ons activiteitenprogramma uit te breiden en ervoor te zorgen dat ouderen die niet naar Ons Raadhuis toe kunnen komen vanuit huis minimaal één activiteit per dag kunnen blijven volgen. Indirect door te werken aan structurele financiering. Bovendien worden kennis en kunde die opgedaan zijn bij het vormgeven van Ons Raadhuis actief uitgedragen naar geïnteresseerden die een vergelijkbaar initiatief zouden willen starten.

Producten

Titel: Ooggetuigen
Auteur: N. Haring, H. van Hasselt, T. Helfrich-Bosvelt, C. Kam, M. Reijling en L. van Woerkom.
Link: https://onsraadhuis.com/2022/07/07/boek-ooggetuigen-digitaal-bestellen/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642048
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
ir. M.E. Smeenk
Verantwoordelijke organisatie:
Ons Raadhuis