Mobiele menu

Boss: Betere zorg voor Oudere migranten met dementie door Samenwerking, (vroeg)Signalering en diagnostiek. Kennisvergroting bij de doelgroep oudere migranten, mantelzorgers en (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals over (vroeg)signaleren, diagnost

Migrantenouderen met dementie zijn niet goed in beeld bij zorg- en welzijnsinstellingen. Vaak worden zij binnen de familie opgevangen en verzorgd. Dat is op zich mooi, maar het gaat niet altijd goed. Er is een project geweest in twee wijken van Rotterdam waar veel oudere migranten wonen. Medewerkers van organisaties voor welzijn en zorg hebben een manier bedacht hoe zij eerder in contact kunnen komen met migrantenouderen met vergeetachtigheid of dementie en hun families en hen beter kunnen helpen bij een diagnose en ondersteuning in de thuissituatie. Met mantelzorgers zijn gesprekken geweest over wat eerste tekenen waren van dementie, wat zij toen hebben gedaan en welke behoeften zij hebben aan ondersteuning. De informatie die we hebben gekregen uit dit project gaan we verder doorgeven aan migrantenfamilies, medewerkers van organisaties voor welzijn en zorg. De bedoeling is dat iedereen door deze informatie eerder herkent wanneer oudere migranten dementie hebben en juiste hulp zoekt.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
07330462210005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.D.J. Jonkers
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam