#Boterkaaseneieren

Projectomschrijving

Jongeren hebben contactloze raamspellen bedacht en uitgevoerd met ouderen in isolatie. Denk aan boter kaas en eieren, pictionary en hints. Zij volgden hiervoor een online workshop en ontwikkelden vaardigheden als creatief denken en het nemen van initiatief. De activiteiten hebben hen geïnspireerd tot meer maatschappelijke betrokkenheid. Voor de ouderen was het een vrolijke afleiding in een eenzame periode.

De jongeren zijn op een unieke manier benaderd, namelijk via de online netwerken van festivals. Het bereik was enorm. 1,3 miljoen jongeren zijn zich er nu nog meer van bewust dat we alleen samen eenzaamheid tegen kunnen gaan.

Wilt u meer weten over dit project? Deelnemer Yukali en projectleider Reinoud vertellen over hun ervaringen in dit interview.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat door de Coronacrisis nog pijnlijker op de voorgrond komt te staan. Niet alleen bij ouderen neemt eenzaamheid toe, ook steeds meer jongeren ervaren dit gevoel. Aan de andere kant zien we een ongekende bereidheid bij mensen om in actie te komen. Een saamhorigheid zoals bij ons bekend uit de festivalcommunities, maar dan op afstand. Daarom bundelen we samen met (de festivals van) ID&T, Breekjaar en Deedmob onze krachten om die eenzaamheid op een laagdrempelige en veilige manier tegen te gaan. We mobiliseren 200 jongeren (17 t/m 28 jaar) om contactloze raamspellen te bedenken en uit te voeren met ouderen in isolatie. Denk bijvoorbeeld aan Boter, Kaas en Eieren. We trainen deze jongeren in vaardigheden zoals creatief denken en initiatief ontplooiing en inspireren hen tot meer maatschappelijke betrokkenheid. Alleen samen kunnen we eenzaamheid tegen gaan. Een boodschap die we door samen te werken met met de festivals van ID&T bij een groot publiek weten te brengen, en die we ook na de crisis blijven uitdragen. Het is uniek dat ID&T met ons als stichting juist nu de krachten wil bundelen. Het is bijzonder dat zij hun miljoenen bereik in willen zetten, dit is ook voor de MDT een fantastische kans op zichtbaarheid. Met het bereik van ID&T, de technologie van Deedmob, de ervaring van Breekjaar en de 10,000 HOURS aanpak gaan we dit tot een succes maken!
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430020242
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. R.J. Beimers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting 10.000 hours