Mobiele menu

Bouwen aan verandering

Projectomschrijving

De MDT-reis

Met dit reguliere MDT-traject heeft de organisatie World Servants twee belangrijke missies: de persoonlijke ontwikkeling van jongeren stimuleren en tegelijkertijd een duurzame verandering in Nederland op gang brengen. Tijdens deze MDT-reis worden jongeren op een stoere en avontuurlijke manier uitgedaagd om iets goeds te doen voor een ander en tegelijkertijd anderen te ontmoeten. Hierdoor stappen ze uit hun bekende wereldje, ontdekken hun kwaliteiten en ontwikkelen zelfvertrouwen.

Tijdens een intake stellen de jongeren hun persoonlijke doelen op. Na een feestelijk startmoment is het tijd voor 3 persoonlijke ontwikkelingsopdrachten en 5 opdrachten met maatschappelijke impact in hun eigen omgeving. Daarnaast krijgen ze 4 workshops en trainingen waarbij ze kunnen kiezen uit verschillende thema’s zoals armoede in Nederland, inclusie, duurzaamheid, geloof en ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. En om het helemaal af te maken, steken ze nog een dag de handen uit de mouwen bij impactvolle organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Stichting Present, het Leger Des Heils of de Voedselbank.

Het traject wordt feestelijk afgesloten en de deelnemers krijgen allemaal een certificaat. Tijdsinvestering ligt tussen de 80-120 uur.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren ervaren dat ze maatschappelijke impact kunnen hebben met hun talenten. Ze krijgen de kans om een kijkje te nemen in een sector die ze interessant vinden. Ze leren meer over bijvoorbeeld natuur en dier, media en cultuur, techniek, zorg en welzijn, maar ook over de kerk en de voedselbank.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Naast vrijwillige hulp voor een dag, worden de jongeren enthousiast gemaakt om zich blijvend voor de deelnemende organisaties in te zetten. Voor Present betekent het dat ze de trainingsdag nu in samenwerking kunnen organiseren, waardoor de variatie aan workshops vele malen groter is.

Doelgroep

Voornamelijk jongeren uit dorpen (16-24 jaar), met en zonder lichamelijke beperking.

Regio

Landelijk

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

World Servants heeft een dubbele missie; de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en duurzame verandering in Nederland en daar buiten. Deze twee samen vormen het DNA van World Servants. Samengevat: ‘Bouwen aan verandering’ en iedereen kan daar aan bijdragen. Dit doen we al meer dan 30 jaar. World Servants daagt jongeren uit om iets goeds te doen voor een ander. In de laatste 5 jaar is het besef gegroeid dat het World Servants traject een veel grotere bijdrage kan leveren aan verandering in Nederland en aan de ontwikkeling van jongeren. Dit traject heeft al elementen in zich die goed passen bij een MDT-traject. Onze ambitie is om het traject te vernieuwen waardoor we meer nadruk kunnen leggen op talentontwikkeling, ontmoeting en maatschappelijke impact dan dat nu het geval is. Gedurende twee jaar ontdekken 400 jongeren hun talenten en ontwikkelen hun competenties. 30 van hen verdiepen zich extra en doen een zelfgekozen Plus opdracht bij World Servants of een van de partners. Ze hebben het voorbereidingstraject van World Servants in Nederland vernieuwd, versterkt en de impact ervan vergroot waardoor het een nog completer MDT-traject is geworden. In vier jaar tijd groeit dit uit tot het ‘nieuwe normaal’ bij World Servants. De doelgroep zijn voornamelijk jongeren uit dorpen met en zonder lichamelijke beperking. Verschillend opleidingsniveau. Deze jongeren kennen elkaar van school, sportvereniging of de kerk. Soms zijn ze al maatschappelijke betrokken, soms is dit de eerste stap. Sommigen kennen MDT misschien wel, maar de drempel is te hoog om in te stappen. Het klinkt niet uitdagend omdat ze het relateren aan maatschappelijke stage of er is geen passend aanbod. World Servants probeert die drempel weg te nemen door ze op een stoere en avontuurlijke manier uit te dagen om samen iets goeds te doen. World Servants is landelijk actief. We werven in 16 COROP-regio’s. Samenwerkingpartners zijn Present en Rehab Academy MDT traject van 6 maanden en 96 uur. Tijdsbesteding is 3-4 uur per week. Onderdelen van MDT traject - Persoonlijke ontwikkelingsopdrachten - 3 stuks - Opdrachten (acties) met maatschappelijke impact - 5 stuks; - Workshops en trainingen - 4 stuks keuze uit verschillende thema's als armoede in Nederland, inclusie, klimaatverandering; - Servevent: je steekt een dag de houden uit de mouwen bij impactvolle organisaties in Nederland als Present, Leger des Heils, Rehab Academy, Fier of de Voedselbank in je eigen woonplaats Meerwaarde voor de jongeren. Jongeren ontmoeten andere jongeren en worden uitgedaagd om op een leuke manier hun voortraject van actievoeren vorm te geven waarbij ze maatschappelijke impact maken. Daarbij mogen ze een kijkje nemen in een sector die zíj interessant vinden. Ze leren meer over verschillende interessegebieden van jongeren waaronder natuur en dier (Staatsbosbeheer), media en cultuur (Omrop Fryslân), techniek (productieteam World Servants bij evenementen), zorg en welzijn (Present, Leger des Heils, Fier) en vele lokale organisaties zoals de kerk, voedselbank enzovoort. Verder ontvangen de deelnemers op vele manieren waardering. Ze worden gecoacht op hun persoonlijke ontwikkeling en dat zorgt voor zelfinzicht en zelfvertrouwen. Bovendien zullen ze erkenning krijgen van hun begeleiders/coaches en waardering voelen van de mensen voor wie ze aan de slag zijn. We vinden het heel belangrijk dat de jongeren kwetsbare doelgroepen echt ontmoeten en niet alleen zien. Dat zal voor hen een impactvolle gebeurtenis zijn. Dat échte contact zorgt voor nieuwe ervaringen die waardevol zijn voor zowel hun persoonlijke leven als op hun CV. De deelnemers doen dit traject vrijwel altijd in groepen waar ze nieuwe contacten kunnen leggen, gemeenschapsgevoel opbouwen en leren samenwerken. . Meerwaarde voor de maatschappij. Het MDT-traject bij World Servants speelt in op een aantal actuele maatschappelijke thema’s. Individualisering is in Nederland een belangrijk thema. Jongeren worden bij World Servants uitgedaagd om actief te zijn in hun lokale omgeving; ze doen sponsoracties in de buurt en een groot deel daarvan behelst maatschappelijke acties die significante impact hebben. Bijvoorbeeld door eenzame ouderen uit te nodigen bij een diner, een gezellige middag te verzorgen met spelletjes in een verzorgingshuis of tuinen te onderhouden in de buurt. Niet alleen raken de jongeren op deze manier betrokken bij hun omgeving, ze geven ook anderen de kans om elkaar te ontmoeten. In veel woonplaatsen waar een actiegroep van World Servants actief is, spelen zij een belangrijke rol in de activiteiten in het dorp. Dit bevordert de sociale cohesie. Meerwaarde voor de partners is het jongerennetwerk van World Servants; jongeren leren een maatschappelijke organisaties kennen en raken mogelijk enthousiast om zich blijvend in te zetten voor een van deze organisaties. Na hun World Servants-project worden deelnemers actief aangemoedigd om zich (lokaal) maatschappelijk in te zetten om hun ervaring handen en voeten te geven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110004
Looptijd: 59 %
Looptijd: 59 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
van der Leest
Verantwoordelijke organisatie:
World Servants