Mobiele menu

Brain mechanisms in alcohol-responsive versus alcohol-resistant essential tremor

Projectomschrijving

Essentiële tremor belemmert patiënten bij activiteiten als bestek hanteren en de telefoon gebruiken omdat de handen trillen. Het effect van medicijnen verschilt sterk tussen patiënten en is niet goed te voorspellen. 

Het meest effectieve middel om het trillen tijdelijk te onderdrukken is inname van een geringe hoeveelheid alcohol: dat heeft effect in ongeveer de helft van de patiënten. We denken dat dit verschil in reactie tussen patiënten komt doordat er verschillen zijn in de onderliggende tremorveroorzakende hersenmechanismen. 

Daarom wordt in dit onderzoek de hersenactiviteit vergeleken tussen patiënten met een duidelijk effect van alcohol op hun tremor (alcohol-responsief) en patiënten bij wie alcohol juist geen effect heeft (alcohol-resistent). Zij ondergaan hiervoor een hersenscan voor én na inname van alcohol. Als het lukt om een verschil in hersenmechanisme aan te tonen geeft dat een nieuwe invalshoek voor onderzoek naar genetische oorzaken en de behandeling.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Essentiële tremor belemmert patiënten bij activiteiten als bestek hanteren en de telefoon gebruiken omdat de handen trillen. Het effect van medicijnen verschilt sterk tussen patiënten en is niet goed te voorspellen. Het meest effectieve middel om het trillen tijdelijk te onderdrukken is inname van een geringe hoeveelheid alcohol: dat heeft effect in ongeveer de helft van de patiënten. We denken dat dit verschil in reactie tussen patiënten komt doordat er verschillen zijn in de onderliggende tremorveroorzakende hersenmechanismen. Daarom wordt in dit onderzoek de hersenactiviteit vergeleken tussen patiënten met een duidelijk effect van alcohol op hun tremor (alcohol-responsief) en patiënten bij wie alcohol juist geen effect heeft (alcohol-resistent). Zij ondergaan hiervoor een hersenscan voor én na inname van alcohol. Als het lukt om een verschil in hersenmechanisme aan te tonen geeft dat een nieuwe invalshoek voor onderzoek naar genetische oorzaken en de behandeling.

Kenmerken

Projectnummer:
04510012110047
Looptijd: 86%
Looptijd: 86 %
2023
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.M.M. van der Stouwe MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen